logo yeni

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE DUR DENİLDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Personelin geçici olarak görevlendirilmesi ile “kamu yararı ile bağdaşmayan, ilgiliyi görevinden fiilen uzaklaştırma veya cezalandırmak gibi hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır” denilerek, buna aykırı görevlendirmeler idari yargı tarafından durduruluyor.

SGK'nın geçici personel görevlendirmesi hukuka uygun bulunmadı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı emrinde Ankara’da görev yapmakta iken İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde geçici görevlendirilen personelin açtığı davaya bakan Ankara 2. İdare Mahkemesi, 2012/1709 Esas sayılı Kararı ile; geçici görevlendirme işleminde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlık bulunmadığına ve bu hususun telafisi güç zararlara neden olacağına kanaat getirerek işlemin yürütülmesinin durdurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara’da görev yapan personelin İzmir’de geçici olarak görevlendirmesini , “kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, kalitenin arttırılması, hizmetlerin dengeli dağılımının sağlanması amacına” dayandırmıştır.

Hangi durumlarda geçici görevlendirme yapılabilir?

Ankara 2. İdare Mahkemesinin Kararında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kurum içi geçici görevlendirme konusunun düzenlenmemiş olduğundan söz edilerek, bunun “ bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde ‘geçici’ nitelikteki bir hizmeti ya da değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış yeni bir kamu hizmetini yürütmek amacı ile durumu uygun olan kamu görevlilerinin kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere” yapılmasının mümkün olacağı belirtildi.

Geçici görevlendirme nasıl olmalıdır?

Belirtilen durumlar dışında, kamu yararı ile bağdaşmayan, ilgiliyi görevinden fiilen uzaklaştırma veya cezalandırmak gibi hizmet gereklerine ters düşen bir sonucun amaçlanmaması gerektiğinin de belirtildiği Kararda, “geçici olarak görevlendirilen personelin hangi somut görevleri yapacakları hususunun ayrıntılı olarak önceden belirlenmesi, geçici görevlendirme konusunda zorunluluk bulunması ve belirli bir süre ile sınırlı olması, görevlendirilecek kişinin görevlendirme konusunda bilgi ve birikime sahip olması gibi koşulların da mevcut olması halinde geçici görevlendirmenin hukuka uygun sayılabileceği açıktır.” denilerek, bu hususlara uygun olmayan geçici görevlendirmenin yürürtülmesine karar verildi.

Söz konusu Karar:

karar1

karar

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.