logo yeni

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖZÜR DURUMU ATAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Emniyet Genel Müdürlüğü, özür durumu atamalarıyla ilgili olarak basında çıkan eksik ve yanlı haberlerle ilgili basın açıklaması yaptı.

Açıklama metni;

"Emniyet Teşkilatı tarafından, fiziksel ve zihinsel açıdan toplum şartlarına uyum sağlamakta zorluk çeken personel ve aileleri için hayatlarını kolaylaştıracak destek mekanizmaları geliştirilmektedir. Bu kapsamda Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 09.09.2012 tarihinde yapılan değişiklikle; kendisinin, eşinin veya çocuklarının rahatsızlığını beyan eden personelin, tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden, hastanın sağlık durumunu belirtir rapor alarak Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına ilettikleri takdirde;

a)Özür oranı yüzde 50 ve üzerinde bulunanlardan günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine karar verilenler ile özür oranı yüzde 80 ve üzerinde bulunanlar zorunlu 2. Bölge hizmetinden muaf tutulmaktadır.

b)14.01.2012 tarihli 28173 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisinin, eşinin veya çocuklarının özür durumuna göre özür oranı yüzde 50 ve üzerinde bulunanların memleketlerinde çalışabilmelerine dair düzenleme yapılmıştır.

Emniyet Teşkilatı’nda atama işlemleri “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Kanunlara uygun olarak çıkarılmış bu yönetmelik ile idare tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre tüm teşkilata duyurulan düzenleyici işlemlerle ilgili olarak eksik ve yanlış haberlerin dikkate alınmaması hususu;kamuoyuna duyurulur."

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.