logo yeni

ÖĞRENİM ÖZRÜNÜ REDDETMEYE BİR İPTAL DAHA

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Kütahya’da öğretmen olarak görev yapmakta olan bir öğretmenin, öğrenim durumu mazeretine binaen Bursa’ya naklen atanmak istemiyle yaz tatilinde yaptığı başvurunun reddedilmesi yönünde tesis edilen Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işlemiyle, bu işleme dayanak oluşturan Milli Eğitim Bakanlığı işlemlerini, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Bakanlık savunmasında, “652 sayılı KHK’nin yürürlüğe girmesinden sonra hangi durumların öğretmenlerin yer değiştirmelerinde “özür” kabul edileceği hususunun Milli Eğitim Bakanlığının takdirinde olduğu, 652 sayılı KHK’nin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan  2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nda öğrenim özrüne bağlı olarak yer değiştirme hakkının tanınmadığını,” belirtmiştir.

Mahkeme, kararında, “…. Öğrenim özrünün ve bu kapsamda lisans üstü öğrenimin davalı idarece yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 38. maddesi uyarınca atama talebinde bulunulabilecek özür gruplarından biri olduğu ve davacının 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. maddesine uygun şekilde özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğini yaz tatili içerisinde davalı idarelere sunduğu dikkate alındığında; davacının yüksek lisans öğrenimi nedeniyle naklen atama isteminde bulunması üzerine Kütahya ve Bursa illerindeki mevcut ihtiyaç durumu, davacının talebinin yerine getirilmesinin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütümünü etkileyip etkilemeyeceği irdelenmeksizin ve davacının atamasının yapılmamasının hizmet gereklerine uygunluğu somut bilgi ve belgelerle ortaya konulmaksızın tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır…” ifadelerine yer vererek, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Söz konusu kararda, “Ayrıca davacının durumu ve eğitim hizmetinin gerekleri doğrultusunda hiçbir inceleme yapılmaksızın tesis edilen dava konusu işlemin davacının Anayasa’da güvence altına alınan eğitim ve öğrenim hakkı ile olan yakın ilişkisi dikkate alındığında, uygulanması durumunda telafisi güç zararlar doğurabileceği kanaatine varılmıştır” denildi.

pdf icon Mahkeme kararı

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.