logo yeni

EŞ DURUMU TAYİNİ ENGEL TANIMIYOR

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken, polis memuru olan eşinin başka bir şehire tayininin çıkması üzerine, bu yere atanmak için yaptığı başvurunun "boş kontenjan bulunmadığı” gerekçesiyle reddedilmesi işlemine karşı açılan davada,Mahkeme yürütmenin durdurulması kararı verdi. 

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde görev yapmakta iken, polis memuru olan eşinin Ordu’ya atanması üzerine, eş durumu özrüne dayanarak tayin talebinde bulunan sınıf öğretmeninin, eşinin görev yaptığı ilde tercih talebinde bulunabileceği herhangi bir okul bulunmadığı gerekçe gösterilerek, talebinin reddedilmesi üzerine açılan davada, söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğu değerlendirilerek yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi. 

Davaya bakan Diyarbakır 1. İdare Mahkemesinin, toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınmasının tüm kurumlar için Anayasal bir yükümlülük olduğuna ve bu yükümlülüğü yerine getirmede tanınmış herhangi bir istisnanın da Anayasa’da yer almadığına dikkat çektiği Kararında şu ifadeler de yer aldı:

“652 sayılı KHK’da da özre dayalı yer değiştirme isteği yerine getirilemeyenlerden 657 sayılı Kanun’un 72. maddesi kapsamına girenlerin haklarının saklı tutulduğu, 72. maddeye göre kurumların yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapacakları atamalarda aile birimini muhafaza etmek bakımından gerekli tedbirleri alacağı ve yer değiştirme ile ilgili atama esaslarının yönetmelikle belirleneceği, 72. madde dayanak alınarak çıkarılan ve yürürlükte olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik’in 9. maddesine göre de zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebinin öncelikle yerine getirileceği, mülki idare hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, subay, astsubay, hakim ve savcılar gibi zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu görevlilerinin atandıkları yere, memur olan eşlerinin atamalarında eşin görev yaptığı kurumla ilgili olarak norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı, kurumların hizmet puanı veya kadro yetersizliği gibi mazeretler ileri sürerek zorunlu atamaya tabi personelin memur olan eşini atamama veya ücretsiz izin almaya dolaylı olarak zorlama gibi bir yola başvuramayacakları anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, zorunlu atamaya tabi emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan eşinin durumu gerekçe gösterilerek, eş durumu mazereti gerekçesiyle yapılan iller arası eş özrüne dayalı atanma talebinin, mevzuat uyarınca kadro durumuna bakılmaksızın öncelikli olarak yerine getirilmesi gerekirken, yasal süresi içinde yapılan başvurunun elektronik ortamda tayin talebi yapılabilecek okul dahi gösterilmeksizin atanmak istediği ilde ‘… boş kontenjan bulunmadığı…’ gerekçe gösterilerek reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde eşitlik, hakkaniyet ve yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” 

Karar için tıklayınız…

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.