logo yeni

EĞİTİM ÖZRÜNE DAYALI TAYİNLERİN YAPILMASI GEREKİYOR

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Batman’da görev yapan öğretmenin, doktora öğrencisi olarak kaydının bulunduğu Samsun iline atanma talebinin reddedilmesi üzerine açılan davada, Mahkeme atamanın reddine ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi. 

Doktora öğrencisi olan ve 2012 yılı yaz atamaları öncesinde eğitimini sürdürdüğü Samsun’a atanma talebinde bulunan öğretmenin bu talebinin reddedilmesi üzerine açılan davada Batman İdare Mahkemesi, yönetmelikte düzenlenen hususlar değerlendirilmeksizin talebin reddedildiği gerekçesiyle işlemin yürütülmesini durdurdu. 

Batman İdare Mahkemesinin “yürütmenin durdurulması” Kararında, “Batman Merkez Ziya Gökalp Ortaokulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan davacının Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 14.08.2012 gün ve 1074 sayılı yazısına göre anılan Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora öğrencisi olduğu, davacının 14.08.2012 tarihinde görev yaptığı okul müdürlüğüne başvurarak eğitim özrü sebebiyle öğrenim gördüğü Samsun’a atanma talebiyle başvuruda bulunduğu, başvurusunun reddi üzerine görülen davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Somut olayda; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora öğrencisi olan davacının 2012 yılı yaz atamaları öncesinde eğitimini sürdürdüğü Samsun İline atanma talebi üzerine öncelikle idarece davacının zorunlu hizmet mükellefiyetinin bulunup bulunmadığı hususunun değerlendirilmesi, zorunlu hizmet mükellefiyeti bulunmaması halinde davacının (Yönetmeliğin 35/5 maddesi gereği) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bulunduğu ilçe sınırları içinde durumuna uygun bir eğitim kurumuna naklen atanması, zorunlu hizmet mükellefiyeti bulunması halinde ise (Yönetmeliğin 38/1 ve 2 maddeleri gereğince) atanmayı istediği Samsun İlinde davacının zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlayabileceği zorunlu hizmet alanlarının kendisine bildirilerek tercih imkanı sağlanmak suretiyle naklen atanması gerekirken, ilgili yönetmelikte düzenlenen tüm bu hususlar değerlendirilmeksizin davacı talebinin reddi istikametinde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, devam eden öğretim yılı sebebiyle davacının eğitiminin aksaması ve uzaması sebebiyle mağduriyet yaşaması kuvvetle muhtemel olduğundan, dava konusu işlemden dolayı davacının telafisi güç ve imkansız zararlara uğrayacağı da açıktır…” denildi.

Karar:

295-egitimozru1

295-egitimozru2

295-egitimozru3

295-egitimozru4

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.