logo yeni

2 BİN 359 PERSONEL YARGI KARARIYLA GERİ DÖNER Mİ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Sağlık Bakanlığı, kadro fazlası olarak değerlendirdiği personelinin bir kısmının görev yerlerini, taleplerinin bulunup bulunmamasına bakmadan değiştirdi. 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada “Acil sağlık hizmeti veren komuta kontrol merkezleri ve istasyonlardan 470, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinden bin 141, halk sağlığı müdürlüklerinden 694 ve bazı hastanelerde görevli 54 personel olmak üzere, toplam 2 bin 359 kişinin, ihtiyaç bulunan toplum sağlığı merkezlerine devri gerçekleştirilmiştir." denildi.

2 bin 359 personelin istekleri dışında görev yerlerinin değiştirildiğinin belirtildiği açıklamada, 3 bin 724 kişinin de talebi üzerine başka birimlere tayin edildiği belirtildi.

7 bin personelin re'sen görev yerinin değiştirildiği iddiaları ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,  bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatının yeniden yapılandırıldığından söz edilerek, "İllerde oluşturulan devir komisyonlarından, personellerin farklı kurumlar arası geçiş taleplerinin bakanlık ve bağlı kuruluşlara gönderilmesi istenmiştir. İl devir komisyonlarınca personelin de talepleri alınarak, bakanlık ve bağlı kuruluşlara devir teklifleri yapılmıştır. Toplanan taleplerden, kadro fazlası olmamak kaydıyla nakli uygun görülen ve çoğu devredileceği birimde geçici görevle çalışan 3 bin 724 kişinin talebi kabul edilerek işlem yapılmıştır." denildi.

Öte yandan, istekleri dışında ataması yapılan personele ilişkin olarak da; "Acil sağlık hizmeti veren komuta kontrol merkezleri ve istasyonlarda görev yapan çoğunluğu ebe, hemşire ve sağlık memuru unvanlarında olmak üzere kadro fazlası 470 sağlık hizmetleri sınıfı personelin ihtiyaç duyulan hastanelere, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinde görev yapan çoğunluğu ebe, hemşire ve sağlık memuru unvanlarında olmak üzere kadro fazlası bin 141 sağlık hizmetleri sınıfı personelin ihtiyaç duyulan hastanelere, halk sağlığı müdürlüklerinde görev yapan çoğunluğu ebe, hemşire ve sağlık memuru unvanlarında olmak üzere kadro fazlası 694 sağlık hizmetleri sınıfı personelin ihtiyaç duyulan hastanelere, hastanelerde görev yapan çoğunluğu sağlık memuru (çevre sağlığı teknisyeni) unvanında kadro fazlası 54 personelin ihtiyaç bulunan toplum sağlığı merkezlerine olmak üzere, toplam 2 bin 359 personelin devri gerçekleştirilmiştir." açıklaması yapıldı.

Taleplerine bakılmaksızın atamaları yapıldığı için huzursuz olan personelin, hukuksuz olduğunu iddia ettikleri atama işlemlerine karşı dava açmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Dava açılması halinde, Mahkemeler yapılan atamaları eşitlik ilkeleri, mağduriyet yaratıp yaratmadığı, hak kaybı oluşturup oluşturmadığı, hizmet gerekliliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ve benzeri açılardan değerlendirecektir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.