logo yeni

EĞİTİM ÖZRÜ NEDENİYLE ATAMA YAPILIR MI?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Memurlar, eğitim görmekte olduklarını ya da göreceklerini ileri sürerek, yer değiştirme ya da bulundukları yerde kalma yönünde talepte bulunmaları halinde, kurumlar tarafından yeniden ya da yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda bu talepler farklı şekillerde değerlendirilebilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yer değiştirme suretiyle atanma” başlıklı 72 nci maddesinde, kurumlar tarafından yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda, aile biriminin muhafazası yönüne alınması gereken tedbirlere ilişkin hükümlere yer verilmiş, bunun dışında eğitim ya da başka bir sebepten söz edilmemiştir. Ancak maddenin son fıkrasında, yer değiştirme ile ilgili atama esaslarının Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirleneceği kurala bağlanmıştır.

Bu hükme dayanılarak yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin, yer değiştirme suretiyle atamalarda göz önünde bulundurulacak hususları düzenleyen 9 uncu maddesinde, yapılacak atamalarda sadece eş ve sağlık durumlarının göz önüne alınacağı belirtilmiş, 657 sayılı Kanunda yer almayan öğrenim özrüne dayalı olarak memurun görev yerinin değiştirilmesi veya görev yerinde bırakılması yönünde talepte bulunmasına olanak tanıyan bir düzenlemeye ise yer verilmemiştir.

Bunun yanı sıra, kurumlar tarafından çıkarılan özel yönetmeliklerde, eş ve sağlık özrü yanında, eğitim özrünün de yer değiştirmelerde göz önünde bulundurulmasına ilişkin hükümlere rastlanabilmektedir.

Bazen de, özel yönetmeliklerinde olmamakla birlikte, kurumlar eğitim mazeretini uygun görerek, memurun yer değiştirme ya da olduğu yerde kalma taleplerine olumlu cevaplar verilebilmektedir.

Kurumların özel düzenlemelerinde yer almaması halinde, ilgili Genel Yönetmelik ve 657 sayılı Kanunda da eğitim özrüne ilişkin bir hüküm yer almadığından, yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda eğitim özrüne dayanarak memurun görev yerinin değiştirilmesi veya görev yerinde bırakılması yönündeki talepleri değerlendirilmesi, ancak ilgili kurumların takdiri ile gerçekleşebilmektedir.

Devlet memurlarının eğitimlerini sürdürebilmeleri ya da yeni ve üst eğitimler alabilmelerini engeller nitelikte olduğu değerlendirilen bu hususun çözümü ve kurumlar arasında uygulama birliği ile memurlara eşit muamele edilmesinin sağlanması bakımından, genel bir düzenlemeye gidilmesi beklenmektedir.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.