logo yeni

MEB, ATAMA KARMAŞASINI MERKEZDEN ÇÖZMEYE ÇALIŞACAK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Milli Eğitim Bakanlığı, taşra teşkilatındaki “Şube Müdürü” atama ve görevlendirmelerine ilişkin bir Genelge yayımlayarak, asaleten veya görevlendirme suretiyle yapılacak atamalar konusunda il müdürlüklerinin yetkilerinin sınırlarını belirledi.

Milli Eğitim Bakanlığının, 18.12.2012 tarih ve 2012/44 sayılı Genelgesine göre;

1-Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre, asaleten şube müdürlüğüne atanma şartlarını taşıyanların atama teklifleri, değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilecek.

Şube Müdürü kadrosuna asaleten atanabilme şartları taşıyan personelin (daha önce şube müdürü ve üstü görevlerde asaleten bulunmuş personelin), atama teklifleri Milli Eğitim Bakanlığına gönderilecek. Şartları taşıyan hiçbir personelin talebi İl müdürlükleri tarafından doğrudan reddedilemeyecek ve şartları tutmayanların teklifleri Bakanlığa yapılmayacak.

Genelgeden sonra, "Şube Müdürü" olmak isteyenlerin il müdürlüğünde kulis yapmasına gerek kalmayacak, Bakanlık üzerinde öncesine göre daha fazla baskı oluşturabilmek için torpil arayışı hız kazanacak.

2-Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre şube müdürlüğüne atanmak için görevde yükselme eğitimine başvurma hakkı bulunan personel arasından sırasıyla; öncelikle öğretmen dışı personel, ikinci olarak eğitim kurumu müdürleri ve müdür yardımcıları ve son olarak öğretmenler Valiliklerce şube müdürü olarak görevlendirilecek.

Şube Müdürü unvanını kazanmamış olmakla birlikte, bu kadroya atanma şartlarını taşıyanların (1-Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2-Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, APK uzmanı, şef, tesis müdürü, öğretmen, mimar, mühendis, raportör ve sivil savunma uzmanı kadrolarından birinde veya bu kadrolarda toplam en az üç yıl görev yapmış olmak şartlarını birlikte taşıyanların) geçici olarak bu kadrolarda görevlendirilmesine de kural getiriliyor.

Şube Müdürü kadrolarında görevlendirme yapılacak ise, şartları taşıyanlar arasından öncelikle öğretmen dışında kalan personel görevlendirilecek. Bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde eğitim kurumu müdürleri ve müdür yardımcılarından görevlendirme yapılacak, bunlardan da ihtiyacın karşılanamaması halinde ise öğretmenler Valiliklerce şube müdürü olarak görevlendirilebilecek. Görevde yükselme eğitimine başvurma hakkı bulunmayan personelin Şube Müdürü olarak görevlendirilmesi ise söz konusu olamayacak. 

Bu Genelgeden sonra, İl müdürlükleri tarafından yapılacak Şube Müdürü görevlendirmelerinde belirtilen sıraya uyulmaması halinde, dava konusu edilmesi halinde, tesis edilen işlemlerin idari yargı yerlerince iptali mümkün olabilecek. 

3-İlçe milli eğitim müdürlüklerinde Valilik Oluru ile görevlendirme suretiyle şube müdürü olarak çalışanlardan yeni şube müdürü kadro sayısı nedeniyle norm üstü kalanların görevlendirmeleri sona erdirilecek.

İlçelerde halen görevlendirme suretiyle Şube Müdürü olarak görev yapanların, kadro sayısından fazla olmaları halinde, fazla olan sayı kadar görevlendirme sona erdirilecek. Ancak, burada yapılacak geçici görev sonlandırmasında kimlerin tercih edileceği konusunda bir açıklık bulunmadığından, İl müdürlükleri bu konuda takdir hakkını istedikleri personelden yana kullanabilecek, eşitlik ilkelerine aykırı işlemler söz konusu olabilecektir.

4-İlçe milli eğitim müdürlüklerinde yeniden belirlenen şube müdürü kadro sayısı nedeniyle norm üstü kalan asaleten atanmış şube müdürlerinin il içinde en çok 3 yere yer değişikliği talepleri alınarak Bakanlığa gönderilecek, norm dahilinde çalışmakta olan idareciler için ise yer değişikliği teklifi yapılmayacak.

İlçelerde, belirlenen norm kadro sayısına göre daha fazla asil Şube Müdürü bulunması halinde, bu personel il içerisinde yer değiştirme talebinde bulunabilecek. Norm kadro fazlası personelin nasıl belirleneceği konusuna bir kural getirilmediğinden, bu konuda da il müdürlüklerinin keyfi hareket etmeleri söz konusu olabilecektir. Öte yandan, bu şekilde belirlenecek personele tanınan yer değiştirme hakkının, il içi ile sınırlı tutulmayarak iller arası yer değiştirmeye de imkan vermesi beklenirdi.

5-Bakanlık onayı ile iller arasında norm kadro sayısı dahilinde görevlendirmeyle çalışmakta olan idarecilerin görevlendirmeleri 28/06/2013 tarihi itibariyle uzatılmayacak.

İller arasında Bakanlık oluru ile görevlendirilen idarecilerin bu görevlendirmeleri en son 28 Haziran 2013 tarihine kadar uzatılabilecek. Bu belirlemeden, söz konusu tarihe yakın dönemlerde, geçici görevlendirme ile yürütülen yönetim kadrolarına Bakanlık tarafından asaleten atamalar yapılacağı anlaşılıyor.

Söz konusu Genelge.

2012-44

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.