logo yeni

DİYANET PERSONELİNİN ROTASYON SORUNU İÇİN DİLEKÇE VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Türkiye Kamu-Sen Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan vaiz, şube müdürü ve şeflerin rotasyon sorununun çözülmesi için dilekçe verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli açısından geri dönülemez ve telafi edilemez birçok olumsuz sonuç doğuracağı düşünülen rotasyon uygulamasından vazgeçilerek konunun  sendika ve kurum yetkilileriyle bir kez daha ele alınması talebini içeren dilekçede şöyle denildi:

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 10, 11 ve 16. maddelerine dayanarak, 25/10/2012 tarihi itibariyle son görev yaptıkları yerde azami hizmet süresi 5 yıl ve daha fazla olan vaiz, şube müdürü ve şeflerin 02/11/2012 tarihine kadar başka görev yerlerine nakil taleplerini iletmeleri istenmiştir. Başkanlık zaten dilediği taktirde, mevcut mevzuat uyarınca, anılan personelin yer değişikliği işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Dolayısıyla bu talep, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı birimlerde çalışan personelin zorunlu rotasyona tabi tutulması anlamına gelmektedir.

Vaiz, şube müdürü ve şeflerin çalışma performansını olumsuz etkileyecek olan bu uygulamanın anılan personel için hiçbir getirisi bulunmamaktadır. Özellikle yönetici pozisyonunda görev yapmayan şef unvanlı personelin görev, yetki ve sorumluluk alanları ile faaliyetleri kesin çizgilerle belirlenmiştir. Hal böyleyken söz konusu personelin farklı bir bölgede görevlendirilmelerinin, şeflerin mesleki tecrübelerinin artırılması adına bir katkı sağlamayacağı açıktır.

Bununla birlikte 151 sayılı ILO sözleşmesinin 5 inci, 87 sayılı sözleşmenin 3 üncü, Türk Ceza Kanununun 118 inci ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddelerinde açıkça güvence altına alınan sendika işyeri temsilcileri ile şube başkanlarının da bu uygulama dâhilinde değerlendirilmesi, hukuk dışı bir yaklaşım olmuştur.

Öngörülen rotasyon uygulaması, genç ve tecrübesiz personelin performansının düşmesine ve kurumsal kimlik geliştirmesinin güçleşmesine neden olacaktır. Eğer bu uygulamanın arka planındaki amaç, gerekli şartları tamamlamış personelin emekliye ayrılmasını hızlandırmaksa; emekli maaşı ile mevcut maaş arasında iki kata yakın fark bulunduğu sürece, bu amaca ulaşılamayacaktır.

Sürekli olarak aile bütünlüğünün toplumsal huzurun sağlanması yolundaki önemine vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanlığı gibi güzide bir kurumda, eş durumu (ister devlet memuru, ister esnaf, isterse özel sektör çalışanı) dikkate alınması bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Kış aylarının başladığı, eğitim-öğretimin devam ettiği bu günlerde böyle bir uygulamanın yapılması, doğru bir yaklaşım değildir. Bu süreçte gerçekleştirilecek zorunlu yer değiştirme uygulaması, ailelerin parçalanmasına, eğitim gören çocukların dönem ortasında okul değiştirmesine ve başarısız olmasına, zaten bozulan çalışma barışının daha da zedelenmesine neden olacaktır. Bu sebeple eğer gerçekleştirilecekse bu uygulamanın fiziki, sosyal ve psikolojik şartların daha müsait olduğu Mayıs-Temmuz döneminde gerçekleştirilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Konunun, sendika ve kurum yetkilileriyle bir kez daha ele alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli açısından geri dönülemez ve telafi edilemez birçok olumsuz sonuç doğuracağı açık olan rotasyon uygulamasından vazgeçilmesi gerekmektedir. Rotasyon uygulamasının zorunlu olması durumunda bilhassa yüce dinimizin aileye verdiği önemden hareketle, uygulamanın aile bütünlüğünü öne alan bir anlayışla gerçekleştirilmesi tartışmasız bir doğrudur. Böyle bir hassasiyet Diyanet İşleri Başkanlığının misyonu ile de örtüşecektir.

Gereğini arz ederim.

 

İsmail KONCUK
Genel Başkan

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.