logo yeni

calisanlar2 copy

BAŞKA KURUMA NAKLEN ATANAN MEMURUN MAAŞ NAKLİ NASIL OLUR?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

memurAynı ya da farklı unvan veya derecede başka kurumlara naklen atanan memurlar, eski kurumlarından aldıkları son aylığın bir kısmını geri ödeyip ödemeyecekleri ile göreve başladıkları ayda yeni kurumlarından fark ödemesi alıp alamayacakları konusunda tereddüt yaşayabilmektedirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar arasında ilgili kurumların muvafakatı ile naklini mümkün kılarken, naklen atanacak memurun; bulunduğu sınıfta veya eğitim durumu itibariyle girebileceği sınıfa ait bir kadroya, kazanılmış hak derecesine uygun bir derecede veya torba kadro (68/B uygulaması) derecesi ile atanabileceğini, ayrıca atanacağı kadro derecesi ile kazanılmış hak derecesi arasındaki farkın 3 dereceden fazla olmaması ve bu dereceye atanmayı kabul etmesi durumunda memurun kazanılmış hak derecesinin altındaki bir dereceye naklen atanabilmesine de imkan tanımıştır.

Başka kuruma naklen atanan memurun eski görevinden ayrılma ve/veya yeni görevine başlama gününün aybaşından sonra olması durumunda, bazı hallerde memurun eski kurumuna iade ödeme yapması ve/veya yeni kurumundan fark ödemesi alması söz konusu olabilmektedir.

657 sayılı Kanun, Yan Ödeme Kararnamesi ve Tebliğlerdeki düzenlemeler

Başka kuruma naklen atanan memurların yeni görev yerlerinde aylığa ne zaman hak kazanacakları ve eski görev yerlerinden almış oldukları son aylıkla ilgili olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararnamede ve bazı tebliğlerde çeşitli düzenlemeler yer almıştır.

**657 sayılı Devlet Memurları Kanunda;

-(43 üncü madde) Ek göstergelerin, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınacağı ve terfi bakımından kazanılmış hak sayılmayacağı belirtilmiştir.

-(147 nci madde) Aylığın, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade ettiği belirtilmiştir.

-(161 inci madde) Bulunduğu dereceden yukarı derecelere atanan memurun, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine tekabül eden aylığı alacağı belirtilmiştir.

-(167 nci madde) Yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde, derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden aybaşından itibaren bu derecede hak edilen kademe aylığının alınacağı belirtilmiştir.

-(169 uncu madde) Başka kurumlara atanan ve süresi içerisinde görevlerine başlayan memurların aylıklarının, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödeneceği ve eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmayacağı belirtilmiştir.

**Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararnamede;

-(14 üncü madde) Vekâlet ve ikinci görev halleri, teknik personele büyük proje ve açık mahallerde çalışmanın karşılığı yapılan ödemeler ile kıst olarak yapılması gereken ödeme durumları hariç olmak üzere, zam ve tazminatların aybaşında aylıkla birlikte peşin ödeneceği belirtilmiştir.

**160 Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği;

-Üst veya alt derecelere atanan ya da görev değişikliği yapan memurlar, atandıkları göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren yeni derecelerinin aylığına hak kazandıklarından, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatların da bu şekilde ödeneceği belirtilmiştir.

-657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre (torba kadro) atananların aylık ve diğer hakları, atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödendiğinden, bu kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların da göreve başladıkları günden itibaren ödeneceği ifade edilmiştir.

Naklen atanan memurun maaşının nakli ve fark ödemeleri

657 sayılı Kanunda, Yan Ödeme Kararnamesinde ve Devlet Memurları Genel Tebliğinde yer alan hükümleri birlikte değerlendirdiğimizde:

Naklen başka bir kuruma atanan memurun;

**Görevinin niteliğinde değişiklik olmaması halinde, atama tarihini izleyen aybaşından itibaren derecesinin mali haklarından yararlanacağı; eski görev yerinde aldığı aylık için eski ve yeni kurumu arasında herhangi bir hesaplaşmanın yapılmayacağı ve memura borç çıkarılmayacağı; aylık unsurlarında (zam ve tazminat, ek gösterge, ek ödeme gibi) değişiklik olmaması durumunda, yeni görev yerinde işe başlama tarihini takip eden aybaşından itibaren aylığının yeni görev yerinde ödeneceği ve memura ayrıca kıst ödeme yapılmayacağı,

**Eski kurumunda çalışma yerine, kurumuna veya yürüttüğü göreve özgü olarak yapılmış ödemelerin olması durumunda (peşin alınan ikramiye, ek tazminat gibi), son ay için yapılan bu tür peşin ödemelerin memurun görevden ayrıldığı günler esas alınarak hesaplanacak miktarının, memura borç çıkarılması gerekeceği,

 Öte yandan, yeni görevinde çalışma yerine, kurumuna veya görevine özgü olarak yararlanabileceği mali hakların olması durumunda, bu ödemelerin yeni görevine başlamasından itibaren izleyen aybaşına kadar olan süre için hesaplanarak ödenmesi gerekeceği,

**Görevinin niteliğinde veya unvanında değişiklik olması halinde, göreve başlama tarihi itibariyle yeni kadro unvanı için geçerli olan mali haklardan yararlanması gerekeceği,

Bu çerçevede, yeni görevinin aylık miktarının (zam ve tazminat, ek gösterge veya ek ödemeden kaynaklı) eski görevinin aylık miktarından fazla olması durumunda, aradaki farkın yeni görevine başlamasından itibaren izleyen aybaşına kadar olan süre için hesaplanarak ödenmesi gerekeceği,

Öte yandan, yeni görevinin aylık miktarının (zam ve tazminat, ek gösterge veya ek ödemeden kaynaklı) eski görevinin aylık miktarından daha az olması durumunda, aradaki farkın yeni görevine başlamasından itibaren izleyen aybaşına kadar olan süre için hesaplanacak tutarının memur tarafından geri ödenmesi gerekeceği

sonucuna ulaşmaktayız.

Konuyla ilgili bazı karar ve görüşler

Başka kuruma naklen atanan memurların yeni görev aylığıyla ilgili olarak verilmiş çeşitli mütalaa ve yargı kararları da bulunmakla birlikte, bu karar ve görüşlerdeki değerlendirmeler arasında da farklılıklar olduğu görülmektedir.

-Naklen atanan personelin özlük hakları …

-Başka göreve atananların özlük hakları …

-Atama sırasında maaşı azalan memurun durumu …

-Başka bir göreve atanmada aylığa hak kazanma …

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.