logo yeni

calisanlar2 copy

BAŞKA BİR SINIFTA GÖREVLENDİRME SORUNU

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Devlet Memurları Kanununda öngörülen hizmet sınıflarından birine ait kadroda görevli olduğu halde, herhangi bir kadroya atama işlemi söz konusu olmaksızın, başka sınıfa ait bir görevi yapmak üzere görevlendirilen memurlar ile görevlendirmeyi yapanlar çeşitli sorunlarla karşılaşabilmektedirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılamayacağı” ilişkin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.” denilmiş ve diğer maddelerinde de bu duruma istisna herhangi bir düzenleme yer almamıştır.

Öte yandan, “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlıklı 74 üncü maddesinde  “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür…” denilmiştir.

Ayrıca “Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi” başlıklı 76 ncı maddesinde “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler…” hükmü yer almıştır. 

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, memurların bulundukları sınıf dışında görev almalarının mümkün olamayacağı, ancak usulüne uygun olarak başka bir sınıftaki kadroya atanmanın söz konusu olabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Uygulamada, özellikle yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan personele, herhangi bir atama söz konusu olmaksızın genel idare hizmetleri sınıfına dahil kadroların görevlerinin gördürüldüğü de bilinen bir gerçektir. Bu şekilde ve usulüne uygun olmadan yapılan görevlendirmelerden dolayı, görevlendirilen personele herhangi bir ödeme yapılamadığı gibi personelin çeşitli sıkıntılar yaşaması da söz konusu olabilmektedir.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 22.12.2006 tarihli ve E:2003/5464, K:2006/6717 sayılı Kararı, ile 16.09.2005 tarihli ve E:2001/2534, K:2005/3655 sayılı Kararında da görüleceği üzere, memurların kadrolarının bulundukları sınıf dışındaki bir görevde çalıştırılması hukuken uygun olmayıp, bu tür görevlendirmeler sonucunda sıkıntılı durumlarla karşılaşılabilmektedir.

Bu ve benzeri diğer sorunlarla karşılaşılmaması için, görevlendirmeyi yapan amirlerin söz konusu şekilde  görevlendirmeye başvurmamasının, görevlendirilenlerin ise hukuka aykırı olması nedeniyle söz konu görevlendirmeleri kabul edemeyeceklerini ilgili amirlerine bildirmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.