logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURUN NAKLEN ATANMASINDA ÖĞRENİM MAZERETİ ETKİLİ OLUR MU?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

mazeretDevlet memurları, yükseköğrenim veya yüksek lisans ya da doktora eğitimi gördükleri ya da göreceklerini gerekçe göstererek, ilgili eğitim kurumunun bulunduğu yere naklen atanmayı veya başka yere atanmadan bulundukları yerde kalmayı kurumlarından talep edebilmektedirler.

Öğrenim mazereti ile yer değişikliği veya bulunulan yerde kalma talepleri, ilgili kurumlarda farklı şekillerde karşılık bulabilmektedir.

Öğrenim mazeretiyle naklen atanma

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”te, memurların yer değiştirme suretiyle naklen atanmasında hangi mazeretlerinin dikkate alınacağı belirlenmiş olup, bu mazeretler arasında öğrenim mazeretine ise yer verilmemiştir.

Öte yandan, yükseköğrenim veya yüksek lisans ya da doktora eğitimi gördüklerini ya da göreceklerini gerekçe göstererek yer değiştirme suretiyle naklen atanma (veya bulunduğu yerde kalmak) talebinde bulunan Devlet memurlarına da rastlanabilmektedir.

Ancak, memurların öğrenim mazeretine dayalı naklen atanma taleplerinin kurumları tarafından olumlu karşılanması gerekeceğine ilişkin herhangi genel bir düzenlemenin bulunmaması, talepler konusunda kurumlara ve/veya amirlere göre değişen uygulamalar ortaya çıkarabilmektedir.

Uygulamada durum

Öğrenim mazeretiyle naklen atanma talebinde bulunmaya ya da görev yapılan yerde kalmaya ilişkin taleplerin karşılanmasına ilişkin genel bir düzenlemenin bulunmaması, bu mazereti olan memurlar hakkında kurumları tarafından farklı uygulamalar yapılmasına neden olmaktadır. Öte yandan, bu konularda açılan davalarda verilen yargı kararları üzerine yapılan uygulamalar sonucunda da uygulamada memurlar arasında farklı durumlar ortaya çıkabilmektedir.

Öğrenim mazeretiyle naklen başka yere atanmak ya da olduğu yerde kalmak isteyen memurlara;

-Bazı kurumlar ve/ veya amirler, takdir yetkilerini kullanarak gerekli kolaylığı sağlayabilmektedirler.

-Bazı kurumlar ve/veya amirler, gerekli müsaadeyi göstermemektedirler.

-Taleplerinin kurumları tarafından karşılanmaması üzerine açtıkları davaların bazılarında lehlerine sonuç çıkması üzerine gerekli kolaylık sağlanmaktadır.

Durumun böyle olması, mazereti aynı olan Devlet memurları arasında uygulama farklılıkları yaratmaktadır.

Bu itibarla, Devlet memurlarının eğitimlerini sürdürebilmelerinin ya da yeni veya üst eğitimler alabilmelerinin önünde bir engel oluşturan bu sorunun çözüme kavuşturulması ve ayrıca bu konuda kurumlar arasındaki uygulama farklılıklarının giderilerek memurlara eşit davranılmasının sağlanması için, Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmasında dikkate alınan mazeretler arasına memurun öğrenim durumu mazeretinin de dahil edilmesi yönünde düzenleme yapılması gerektiğini memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.