logo yeni

calisanlar2 copy

YÖNETİCİ KADROLARINA ATAMALARDA ARANAN HİZMET SÜRESİ ŞARTI NASIL?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

personel 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) ve (II) sayılı sayılı cetvellerde yer alan ve Cumhurbaşkanı kararı ile atama yapılan kadro, pozisyon ve görevlerden bazılarına atanacaklarda, belli bir hizmet süresine sahip olma şartı da aranmaktadır. 

Aranan hizmet süresi şartı, atama yapılacak kadronun yer aldığı cetvele göre değişirken, aynı cetvelde olmakla birlikte bazı unvanlara atanacaklarda hizmet süresi şartı aranmayabilmektedir. 

Bazı kadrolara atanmada aranan hizmet süresi şartının 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirlenmesiyle, bu görevlere atamalarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde (kadronun derece ve ek göstergesine göre değişen) belirtilen hizmet süresi şartının artık aranmayacağını değerlendirmekteyiz. 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki (I) sayılı cetvelde sayılan kadrolara atamada 

Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanabilmek için, diğer şartların yanı sıra; “Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak” şartı da aranıyor.

Öte yandan, yurtdışı daimî görevlere yapılacak atamada ve istisnai kadrolara atamalarda ise hizmet süresi şartı aranmıyor. 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki (II) sayılı cetvelde sayılan kadrolara atamada 

Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerden bazılarına atanabilmek için, diğer şartların yanı sıra; “Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak” şartı da aranıyor.

Ancak, (II) sayılı cetvelde yer almalarına rağmen, aşağıda belirtilen kadrolara atamalarda “Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak" şartı aranmıyor.

 • İstisnai kadrolara atamada hizmet süresi şartı aranmıyor.
 • Kariyer mesleklere atamada hizmet süresi şartı aranmıyor.
 • TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamada hizmet süresi şartı aranmıyor.
 • İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklarda, “kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak” şartı yerine “kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak” şartı aranmaktadır.

I SAYILI CETVELDEKİ KADRO VE GÖREVLER

 • Diyanet İşleri Başkanı
 • Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
 • Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri
 • Savunma Sanayii Başkanı
 • Bakan Yardımcıları
 • Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları
 • Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurul Başkanları
 • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
 • Özelleştirme İdaresi Başkanı
 • Sayıştay Başsavcısı
 • Valiler
 • Büyükelçiler, Daimi Temsilci/Delegeler
 • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Başkan ve Üyeleri (RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun TBMM’ce seçilen üyeleri hariç)
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan ve Üyeleri
 • Yükseköğretim Kurulu Üyeleri
 • İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeleri
 • Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri
 • Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan ve Üyeleri
 • Rektörler (Milli Savunma ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörleri dahil)
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı
 • Gelir İdaresi Başkanı
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı
 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı
 • Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı
 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı
 • Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü Başkanı
 • Bakanlıkların, Teftiş Kurulu, Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri Başkanları ile Diğer Kurul Başkanları
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı
 • Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı
 • Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları
 • Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcıları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Başkanları
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcıları
 • Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları
 • Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurul Başkan Yardımcıları
 • Merkez Bankası Başkan Yardımcıları
 • Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı
 • Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı
 • Toplu Konut İdaresi Başkanı
 • Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı
 • Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı
 • Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı
 • Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu Başkanı
 • Bölge Kalkınma İdaresi Başkanları
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı
 • Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı
 • Türkiye Su Enstitüsü Başkanı
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı
 • Vergi Denetim Kurulu Başkanı
 • Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları
 • Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri
 • Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcıları
 • Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcıları
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcıları
 • Genel Müdürler
 • Strateji Geliştirme Başkanları
 • Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı
 • İller Bankası Genel Müdürü
 • Basın İlan Kurumu Genel Müdürü
 • Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Adli Tıp Kurumu Başkanı
 • Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanı
 • Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereği kurulan üniversitelerin Mütevelli Heyeti, Yönetim ve Denetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

II SAYILI CETVELDEKİ KADRO VE GÖREVLER

 • Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyeleri
 • Diplomasi Akademisi Başkanı
 • Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri
 • Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri
 • Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları
 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bağlı Kurum Başkanları
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Yardımcıları
 • Sayıştay Savcıları
 • Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcıları
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcıları
 • Polis Akademisi Başkanı
 • Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcıları, İhtisas Kurulları Başkan ve Üyeleri
 • Bakanlık Daire Başkanları
 • Bakanlık Müfettişleri (Adalet, Mülkiye, Vergi ve İş Müfettişleri dâhil)
 • Hazine Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Uzmanları, Sigorta Denetleme Aktüerleri
 • I. Hukuk Müşavirleri (bakanlık ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları)
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı
 • Genel Müdür Yardımcıları (bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar dâhil)
 • Gelir İdaresi Daire Başkanları
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu Başkan Yardımcıları
 • Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcıları
 • Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları
 • Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları
 • Spor Toto Teşkilat Başkanı
 • Daimi Temsilci Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı ile Bakanlık ve Bağlı İlgili, İlişkili Kuruluşlarının Yurtdışı Sürekli Görevlerine Atanacaklar
 • İller Bankası Genel Müdür Yardımcıları
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Milli Piyango İdaresi Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan Yardımcıları
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkan Yardımcıları
 • Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı
 • Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcıları
 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu ve Danışma Kurulu Üyeleri
 • Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreter Yardımcıları
 • Spor Müşavirleri
 • Bakanlıklardaki Kurul Üyeleri
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Vakıflar Meclisi Üyeleri
 • Bölge Müdürleri (bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar dahil)
 • Defterdarlar
 • Bakanlık İl Müdürleri
 • İl Emniyet Müdürleri
 • İl Müftüleri
 • Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar
 • Vergi Dairesi Başkanları
 • Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanları
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.