logo yeni

AKADEMİK VE ASKERİ PERSONELİN DEVLET MEMURİYETİNE GEÇİŞİNDE HİZMET SÜRESİ ŞARTI NASIL?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

astsubay657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmayan akademik personel ile askeri personel, kendi istekleriyle görevinden çekilmiş olmaları durumunda, boş kadro bulunması ve girecekleri sınıfın niteliklerini taşımaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilmektedirler.

Konuya ilişkin düzenlemelere, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinde ve 269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde rastlanabilmektedir.

Akademik ve askeri personelin memuriyete geçişinde hizmet süresi şartı

Kendi istekleriyle görevinden çekilmiş olan akademik ve askeri personelin, boş kadro bulunması ve girecekleri sınıfın niteliklerini taşımaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilmeleri mümkün kılınırken, eski statülerinde en az veya en çok ne kadar hizmetlerinin bulunması gerekeceği konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda herhangi belirleme yapılmamıştır.

Ayrıca, Uzman Erbaşların memuriyete geçmesi hususunda ise 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile hizmet süresi alt sınır şartı getirilmiştir. Buna göre, Uzman Erbaşların 657 sayılı Kanuna tabi kurumlardaki memuriyet kadrolarına atanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Öte yandan, 28/07/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Kamu Personeli Genel Tebliğiyle “Diğer Personel Kanunlarına Tabi  Olanların Devlet Memurluğuna Alınmaları” ile ilgili hususlar belirlenmiştir. Bu belirlemeler arasında, diğer personel kanunlarına tabi  olanların devlet memurluğuna alınmaları için en az iki yıl çalışmış olmaları şartına da yer verilmiştir.

Ancak, Tebliğ in getirdiği “en az iki yıl görev yapma” şartı, Danıştay 12.Dairesinin 10/02/2012 tarihli ve E:2010/8348 sayılı kararıyla yürütülmesi durdurulmuş; 24/05/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri No’lu Kamu Personeli Genel Tebliği ile 1 Seri No’lu Kamu Personeli Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmış; yeni Tebliğde,  diğer personel kanunlarına tabi olanların Devlet memurluğuna alınmalarına ilişkin herhangi bir özel şarta yer verilmemiştir.

Konuya ilişkin son durum

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi subay ve astsubaylar, 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna tabi  sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi uzman jandarmalar, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa tabi hakim ve savcılar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personelden, kendi istekleriyle görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunması ve girecekleri sınıfın niteliklerini taşımaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere, eski görevlerinde ne kadar bulunduklarına bakılmaksızın atanabiliyorlar. Yani bu personelin memuriyet kadrolarına geçişlerinde, eski görevlerinde en az 2 yıl bulunmuş olma şartı aranmamaktadır.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personelin Devlet memuriyetine ilişkin kadrolara atanabilmeleri için en az yedi yıl hizmetlerinin bulunması gerekmektedir.

Konuyla ilgili DPB görüşü için tıklayınız…

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.