logo yeni

EMNİYET PERSONELİNİN BAZI GÖREVLERİNİN HANGİ HİZMET BÖLGESİNDE GEÇMİŞ SAYILACAĞI BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

emniyetÇarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel haricinde emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin yer değiştirme suretiyle atanmasına ilişkin kuralları da düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle, TSK personeli ile birlikte yurtdışında operasyonlara katılan emniyet personelin bu yerlerde geçirdikleri sürelerin yer değiştirme suretiyle atanmalarında belli bir hizmet bölgesinde geçmiş sayılması sağlandı.

Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilen emniyet mensuplarının bu yerlerde geçirdikleri süreler, yer değiştirme suretiyle atamalarda belirlenen 2. Bölgenin (F) alt sırasında sayılan yerlerde geçmiş sayılacak.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 İnci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında görevlendirilen personelin görevlendirildiği yerlerde çalıştığı süreler, 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen ikinci bölgenin (F) alt bölgesi için belirlenen süre esas alınmak suretiyle ikinci bölge hizmet süresinden sayılır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakam yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.