logo yeni

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDA BAZI YÖNETİCİ KADROLARINA ATANMA ŞARTLARI KARIŞTI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

mudurÇevre ve Şehircilik Bakanlığında bazı yönetici kadrolarına atanacaklarda aranan şartların iki farklı yönetmelikte farklı şekillerde yer alması karışıklık yarattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Bakanlıkta yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi yönetici kadrolarına atanacaklarda aranacak şartlar belirlenirken Yönetmeliğin adı da değiştirildi. Ancak, atanma şartları belirlenen yönetici kadrolarına atanacaklarda aranan şartlar, halen yürürlükte olan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nde farklı şekilde yer almaya devam ediyor.

Bu nedenle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında; çevre ve şehircilik il müdürü, altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı ve bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda hangi yönetmeliğin esas alınacağı tereddüt yarattı.

Görevde yükselme suretiyle atama yapılan kadrolar arasında yer almayan bu görevlere yer değiştirme suretiyle atama kapsamında bulunuyor.

Yönetmeliklerdeki atama şartı farlılığı (eğitim)

Kadro Unvanı

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aranan eğitim şartı

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre aranan eğitim şartı

*Çevre ve şehircilik il müdürü

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık, mühendislik, mimarlık-mühendislik ve ziraat fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak

Üniversite veya yüksekokulların mühendislik, mimarlık fakültelerinin inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, çevre mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak

*Altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü

*Altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı

Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ile şehir ve bölge planlama bölümlerinden ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği YÖK tarafından kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak

Üniversite veya yüksekokulların mühendislik, mimarlık fakültelerinin inşaat mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup, bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak

*Çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı

Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ile şehir ve bölge planlama bölümlerinden ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği YÖK tarafından kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak

Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir ve bölge plânlama bölümleri ile üniversitelerin fen fakültelerinin kimya ve biyoloji bölümlerinden ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

*Bölge temiz hava merkezi müdürü

*Bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı

Üniversitelerin mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile fen fakültelerinin kimya ve biyoloji bölümlerinden ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği YÖK tarafından kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak

Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir ve bölge plânlama bölümleri ile üniversitelerin fen fakültelerinin kimya ve biyoloji bölümlerinden ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

Öte yandan, bugün yürürlüğe giren Yönetmelikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bazı yönetici kadrolarına atanacaklarda aranan şartlar belirlenirken sadece eğitim şartı belirlenmiştir. Ancak, atama için eğitim şartı dışında aranacak diğer (hizmet süresi, disiplin cezası almamış olma gibi) şartların da atamalarda aranması gerekecektir.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” olan adı “ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetici kadrolarına atanacaklarda aranan şartlar

MADDE 17/A – (1) Çevre ve şehircilik il müdürü, altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı ve bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) Çevre ve şehircilik il müdürü, unvanlı kadroya atanabilmek için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık, mühendislik, mimarlık-mühendislik ve ziraat fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

b) Çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü ile altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı unvanlı kadrolara atanabilmek için, üniversitelerin mühendislik, mimarlık ile şehir ve bölge planlama bölümlerinden ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Bölge temiz hava merkezi müdürü ve bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı unvanlı kadrolara atanabilmek için, üniversitelerin mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile fen fakültelerinin kimya ve biyoloji bölümlerinden ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

şartları aranır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.