logo yeni

İŞ VE MESLEK DANIŞMANI KADROSUNA ATAMA ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

is meslek danismaniTürkiye İş Kurumunun taşra teşkilatında görev yapan İş ve Meslek Danışmanlarının atanmalarına ilişkin hususları da düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

“İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle, Kurumdaki engellilerin de İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına atanması imkanı da getirildi.

Bugün yayımlanan değişikliklere göre;

**Türkiye İş Kurumunun taşra teşkilatında görev yapan İş ve Meslek Danışmanları, bulundukları birimlerde Servis Sorumlusu olarak belirlenebilecek.

**Türkiye İş Kurumunda görev yapan Devlet memurlarından (yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç) İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanların boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına atanmasında aranan; Kurumda “kadrolu çalışıyor olma” şartı, Kurumda “kadrolu olarak en az 2 yıl hizmeti bulunma” şeklinde değiştirildi.

**Türkiye İş Kurumunda çalışan ve çalışma gücünden en az %40’ını kaybettiği sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerden İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlar, kurumda kadrolu olarak en az 2 yıl hizmeti bulunmaları şartıyla, boş kadro olması ve ihtiyaç duyulması halinde İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına atanabilecek. Boş kadro sayısından fazla talep olması halinde sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, kazanılmış hak aylığı yönünden bulundukları derecelere uygun kadrolara atamaları gerçekleştirilir.

**İş ve Meslek Danışmanı kadrosunda bulunmakta iken çeşitli sebeplerle aynı düzeydeki görevlere veya daha alt görevlere atananların, (en az 2 yıl süre geçmiş olması şartıyla) yeniden İş ve Meslek Danışmanı kadrosuna atanmasında;  Kurumda “kadrolu olarak en az 2 yıl hizmeti bulunma” şartı aranmayacak ve ayrıca, aynı kadroya birden fazla başvuru olması halinde öncelikle daha önce İş ve Meslek Danışmanı unvanında hizmet süresi fazla olanlar tercih edilecek.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ATANMA İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2015 tarihli ve 29307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “personeli” ibaresi “personel veya İş ve Meslek Danışmanını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çalışan” ibaresi “en az 2 yıl hizmeti bulunan” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Kurumda çalışan ve çalışma gücünden en az %40’ını kaybettiği sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerden İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlar, kurumda kadrolu olarak en az 2 yıl hizmeti bulunmaları şartıyla, boş kadro olması ve ihtiyaç duyulması halinde İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına atanabilirler. Boş kadro sayısından fazla talep olması halinde birinci fıkrada belirtilen atama kriterleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) İş ve Meslek Danışmanı kadrosunda bulunmakta iken çeşitli sebeplerle aynı düzeydeki görevlere veya daha alt görevlere atananlar; 2 yıl geçmedikçe İş ve Meslek Danışmanı kadrosuna yeniden atanamazlar.

(2) Birinci fıkra kapsamında yer alanlar; boş kadro olması, ihtiyaç bulunması ve gereken şartları kaybetmemiş olmaları şartıyla İş ve Meslek Danışmanı kadrosuna yeniden atanabilirler.

(3) Bu madde hükümlerine göre yeniden İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına ataması yapılacaklar hakkında 11 inci madde hükümleri uygulanmaz.

(4) Aynı kadroya birden fazla başvuru olması halinde, sırasıyla; daha önce İş ve Meslek Danışmanı unvanında hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik tanınır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.