logo yeni

SEÇİMLERDEN SONRA ÜST KADEME YÖNETİCİLER NASIL ATANACAK?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

burokrat 216 Nisan 2017 tarihinde yapılan Halkoylamasında kabul edilen Anayasa değişikliği ile, üst kademe kamu yöneticilerini atama ve görevlerine son verme görevi Cumhurbaşkanına verilmiş ve bu hükmün, birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte yürürlüğe gireceğine hükmolunmuştur.

Buna göre 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak olan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanının göreve başlamasıyla birlikte, üst kademe kamu yöneticilerinin atanması ve görevlerine son verilmesi artık Cumhurbaşkanının görevi olacak. Bu konuda halen başka makamlarda olan yetkiler ise kullanılamayacak.

Ancak, Cumhurbaşkanının üst kademe yöneticilerle ilgili atama veya görevden alma işlemi yapabilmesi için üst kademe yöneticilerinin kapsamına ilişkin yasal bir belirlemeye de ihtiyaç bulunmaktadır.

Bazı düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç var

Anayasanın 104 üncü maddesinde Cumhurbaşkanının görevleri sayılırken; “Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.” denilmiştir.

Anayasanın 128 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında ise; “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.” denilmiştir.

Buna hükümlere göre, 24 Haziran 2018 seçimleri sonrası seçilecek Cumhurbaşkanı göreve başladıktan sonra;

-Kamudaki üst kademe yöneticilerinin atanmasına ve görevden alınmasına ilişkin işlemler Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.

-Kamudaki üst kademe yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenecek.

Öte yandan;

-Kamudaki üst kademe yöneticilerinin hakları ve yükümlülükleri ile aylık, ödenek ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenecek.

-Kamudaki üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları kanunla düzenlenecek.

-Kamudaki üst kademe yöneticilerinin kimler olduğunun kanunla belirlenmesi gerekecek.

Bu itibarla, seçimler öncesinde yapılacak yasal bir düzenlemeyle üst kademe yöneticilerinin kapsamının belirlenmesi, seçimler sonrasında TBMM tarafından bu yönde yasal bir düzenleme yapılıncaya kadar geçecek sürede üst kademe yöneticilerinin atanması konusunda duraksama yaşanmamasını sağlayacaktır.

Üst düzey kamu yöneticisi

Cumhurbaşkanı tarafından atanacakları ve görevden alınacakları Anayasa ile düzenlenen üst kademe kamu yöneticilerinin kimlerden oluştuğu konusunda herhangi bir belirleme bulunmamaktadır.

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında; müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, başkan, kurul başkanı, kurul üyesi, yönetim kurulu üyesi, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, büyükelçi, vali, kaymakam, bölge müdürü, il müdürü gibi unvanlarda bulunanlar üst kademe yöneticisi olarak değerlendirilmekle birlikte, Cumhurbaşkanının iş yükünün artırılmaması bakımından üst kademe yönetici tanımının daha sınırlı unvanları içerecek şekilde yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.