logo yeni

DİYANET PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME KURALLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yer degistirmeDiyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatına ilk defa veya yer değiştirme suretiyle atanacak memurların niteliklerini ve atama ile yer değiştirme usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklere göre;

**İlçe müftülerinin dördüncü sınıf ilçelerdeki asgari hizmet süresinin iki yıl olması kuralı kaldırıldı.  İlçe müftüleri de dördüncü sınıf ilçelerde asgari üç ve azami beş yıl hizmet yapacak.

**Sınıf hizmetine tabi Diyanet personelinin, bir ilde asgari veya azami hizmet süresini tamamlaması durumunda, çalışmadıkları sınıflardaki asgari hizmet sürelerini diğer illerde tamamlamadan son görev yaptığı ilin ilçelerine atanamaması kuralı kaldırıldı.

**Grup veya sınıf hizmetine tabi olarak il ve ilçelere ilk defa ataması yapılan Diyanet personelinin, bu yerlerdeki asgari görev süresini tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazeretinden yararlanamaması kuralı kaldırıldı.

**İlçe müftüsünün ikinci veya birinci sınıf ilçelere atanmasında aranan, daha alt sınıf ilçelerde toplam altı yıl ilçe müftülüğü yapmış olma şartı, daha alt sınıf ilçelerde ilçe müftüsü olarak veya ilçe müftülüğü ile beraber il müftü yardımcısı olarak toplam altı yıl görev yapmış olmak şeklinde değiştirildi.

**Vaiz ve taşra teşkilatı şube müdürlerinin yer değiştirme özel şartları yeniden belirlendi.

**Taşra teşkilatında şube müdürlerinin ilk atamasının dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere yapılması, buradaki görev sürelerini tamamladıktan sonra ikinci veya birinci grup illere atanması kuralı kaldırıldı. Şube müdürü ilk atamalarda veya sonraki atamalarda her ile atanabilecek.

**Vaizlerin ilk atamasının dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere yapılması, buradaki görev sürelerini tamamladıktan sonra diğer grup illere atanmalarına ilişkin belirleme kaldırıldı. Vaizlerin, ilk ve sonraki atamalarında her ile atanabilmeleri mümkün olabilecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü saklı kalmak üzere bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beş yıldır. Ancak, ilçe müftülerinin dördüncü sınıf ilçelerdeki asgari hizmet süresi iki yıldır. Hizmet gerekleri bakımından azami hizmet süresini tamamlayan personelin görev süresi bir yıl, vaizlerde ise üç yıl uzatılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) İkinci veya birinci sınıf ilçelere müftü olarak atanabilmek için daha alt sınıf ilçelerde ilçe müftüsü olarak veya ilçe müftülüğü ile beraber il müftü yardımcısı olarak toplam altı yıl görev yapmış olmak esastır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Taşra teşkilatında şube müdürlerinin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) İlk defa grubuna bakılmaksızın bütün illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinden birine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, diğer gruplarda yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerine atanabilir.

b) Bütün gruplarda yer alan illerde veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinde asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, grup veya sınıfına bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanabilir.

(2) Vaizlerin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) İlk defa grubuna bakılmaksızın bütün illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan ilçelerine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz, nüfus yoğunluğu ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak diğer gruplarda yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan ilçelerine atanabilir. Aile İrşat Bürolarında görev yapmak üzere atanan vaizler ile cezaevi vaizi atamalarında bu bent hükümleri uygulanmaz.

b) Bütün gruplarda yer alan il veya bu illerin ilçelerinde asgari hizmet sürelerini tamamlayanlar, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı, vaiz veya cezaevi vaizi kadrosu bulunan illere veya bu illerin ilçelerine atanabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki II Sayılı Listenin 4. Sınıf İlçeler bölümüne Aksaray Sarıyahşi satırından sonra gelmek üzere Aksaray Sultanhanı ve Artvin Yusufeli satırından sonra gelmek üzere Artvin Kemalpaşa ilçeleri eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.