logo yeni

calisanlar2 copy

28 MART 2018 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

makam odasi4Başbakan Yardımcılığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kadrolarına atama yapıldı.

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2018/2

 1. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Serhat KÖKSAL’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
 2. Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                             Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

_____  • ______

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2018/3

 1. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Gökhan KARASU’nun atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
 2. Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                             Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

_____  • ______

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2018/150

 1. 1. Diyanet İşleri Başkanlığı T aşra T eşkilatında;
 • Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Ali ÖZTÜRKÇÜ’nün,
 • Karabük İl Müftüsü Halil BEKTAŞ’ın,
 • Siirt İl Müftüsü Faruk ARVAS’m,
 • Balıkesir İl Müftüsü İbrahim ÖCÜTün,
 • İğdır İl Müftüsü Cüneyit KULAZ’ın,
 • Mersin İl Müftüsü Dursun Ali COŞKUN’un,

başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınmaları, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 1. 2. Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bekir BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

Avrupa Birliği Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/103

 • - Strateji Geliştirme Dairesi Başkam Bengüi GÖKCAN BÜLBÜL’ün başka bir göreve

atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 • - Bu Karan Avrupa Birliği Bakanı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ömer ÇELİK

Avrupa Birliği Bakanı

_  • _______

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/5

 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Denizli Çevre ve Şehircilik Î1 Müdürlüğüne Fikret BÜYÜKSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 2. Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakam yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                            Mehmet ÖZHASEKİ

Başbakan                                  Çevre ve Şehircilik Bakanı

__ • __

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/180

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin KESİMOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 • Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Mehmet ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/181

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Bilal CURABAZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 • Bu Karan Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                          Mehmet ÖZHASEKİ

Başbakan                                  Çevre ve Şehircilik Bakanı

_____  • ______

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/168

1.. Tarım işletmeleri Genel Müdür Yardımcısı, ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sami GÜRBÜZ’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı. Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür:

 1. 2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                          Ahmet Eşref FAKIBABA

Başbakan                          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

_____  • ______

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/187

 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr.Nevzat BİRİŞÎK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 2. Bu Karan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                       Ahmet Eşref FAKIBABA

Başbakan                          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/57

 1. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İstanbul Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne Salih ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 6093 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 2. Bu Karan Kültür ve Turizm Bakam yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                          Numan KURTULMUŞ

Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

_____  • ______

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/60

 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ali AYVAZOGLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 2. Bu Karan Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                          Numan KURTULMUŞ

Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

_____  • ______

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/10

 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kırıkkale Defterdarlığına İbrahim BAYRAKTAR’m atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 2. Bu Kararı Maliye Bakam yürütür. .

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/64

 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli;
 • Aydın Vergi Dairesi Başkanlığına Cemil MÜSEVÎTOĞLU’nun,
 • Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Müfettişi Ergün ASLAN’m,
 • Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığına Halil TEKİN’in, -
 • Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Müfettişi İbrahim KAYA’mn,
 • Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Ayhan YAMAN5 ın,

atanmaları, 65.7 sayılı Kanunun 68/B, 76 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 1. Bu Kararı Maliye Bakam yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                                  Naci AĞBAL

Başbakan                                            Maliye Bakanı

______  • ______

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/65

 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine Dilşad DERİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 2. Bu Karan Maliye Bakam yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Naci AĞBAL Maliye Bakanı

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/120

 1. Açık bulunan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mücahit CİVRİZ'in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
 2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                                 Naci AĞBAL

Başbakan                                             Maliye Bakanı

_____  • ______

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/182

 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı İsmail İlhan HATİPOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 2. Bu Kararı Maliye Bakam yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                                 Naci AĞBAL

Başbakan                                             Maliye Bakanı

_____  • ______

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/194

 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Murat ALAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunim 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 2. Bu Kararı Maliye Bakam yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Naci AĞBAL Maliye Bakanı

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/411

 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Hakkı YAZICPnm atanması, 657 sayılı

Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 1. Bu Kararı Maliye Bakam yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                                 Naci AĞBAL

Başbakan                                             Maliye Bakanı

_____  • ______

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/485

 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +4000 ek göstergeli Sayıştay Savcılığına Yusuf GEZBELİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 6085 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Naci AĞBAL Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/121

 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine İpek COŞKUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/600

 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Aksaray Î1

Millî Eğitim Müdürlüğüne Hacı Ömer KARTAL'm atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 1. Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                                İsmet YILMAZ

Başbakan                                          Millî Eğitim Bakanı

_____  • _______

Orman ve Su İsleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/11

 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Kaya YILDIZ’m atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 2. Bu Karan Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Veysel EROĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanı

___  • ________

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/12

 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına 10. Bölge Müdürü (Diyarbakır) Murat DAĞDEVİREN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 2. Bu Karan Orman ve Su İşleri Bakam yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                                Veysel EROĞLU

Başbakan                                  Orman ve Su İşleri Bakanı

Orman ve Su İsleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/14

 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli 1. Hukuk Müşavirliğine Yusuf HAYKIR’m atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. .
 2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Veysel EROĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanı

____  • ______

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/15

 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü:

-Meteoroloji 12. Bölge Müdürü (Erzurum) Ali ÖZKIR’m başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,                                                                              '

1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli;

-Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) Yalçın ÜN’ün,

-Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğüne (Konya) Yusuf ULUPINAR’ın,

-Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğüne (Samsun) Yücel YÜCE’nin,

-Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğüne (Elazığ) Taner ERDOĞAN’ın atanmaları,

657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 1. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Veysel EROĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanı

____  • ______

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/169

 1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürü (Edirne) Adıl SABANCI’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                                Veysel EROĞLU

Başbakan                                  Orman ve Su İşleri Bakanı

Orman ve Su İsleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/535

 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Orman Genel Müdürlüğüne Konya Orman Bölge Müdürü Bekir KARACABEY’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Veysel EROĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanı

___  • _______

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/17

 • Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tersaneler ve Kıyı Yapılan Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Naci KAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 • Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

Başbakan                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

_____  • _______

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/20

 • Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Sinan KUŞÇU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 • Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakam yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet ARSLAN

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/71

 • Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet TUTAŞ’m atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 • Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakam yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

Başbakan                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

_____  • _______

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/147

 • Denetim Hizmetleri Başkanlığı Müfettişi Hamdi ÇALIŞKAN5 ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 • Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür,

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

Başbakan                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

_____  • _______

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/148

 • Denetim Hizmetleri Başkanlığı Müfettişi Haşan GÜNGÖR’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 • Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakam yürütür.

27/03/2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

Başbakan                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.