logo yeni

AÇIKTAN KURA İLE SAĞLIK PERSONELİ ATANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

saglik6Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden açıktan kura ile yapılacak yerleştirme ve atama işlemlerine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

Yönetmelikte yapılan ve bugün yayımlanan değişikliklere göre;

**Kura işlemlerini yürütmek üzere oluşturulan komisyonda kimlerin yer alacağı yeniden belirlendi. Kura komisyonu; müsteşar yardımcısının başkanlığında, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliğinden birer kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşacak.

**İlan edilecek kadro ve pozisyon sayısı, kuraya başvuru, kura zamanı ve yapılış şekli ile gerekli görülen diğer hususların, kura tarihinden en az 15 gün önce duyurulmasındaki 15 günlük süre 5 güne indirildi. Duyurunun kura tarihinden 5 gün önce yapılması yeterli olabilecek.

**Kura sonuçlarının, kura işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben en geç üç gün içinde Bakanlık internet sayfasında duyurulmasındaki süre zorunluluğu kaldırıldı. Sonuçlar daha geç de duyurulabilecek.

**Özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların, kura tarihinden sonraki bir ay içinde görevlerinden ayrılmadıklarında atamalarının yapılmaması ve yapılmış olsa bile iptal edilmesi yönündeki uygulama kaldırıldı.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AÇIKTAN KURA İLE ATANACAK SAĞLIK PERSONELİNİN ATAMA USÛL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usûl ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlıkta kura işlemlerini yürütmek üzere, bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliğinden birer kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşan Kura Komisyonu oluşturulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “15” ibaresi “beş” şeklinde ve (h) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kura sonuçları, kura işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben Bakanlık internet sayfasında duyurulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.