logo yeni

YER DEĞİŞTİRMEK İÇİN SAĞLIK MAZERETİ İLERİ SÜRÜLMESİ NASIL OLUR?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

hasta5Görev yaptıkları kurumlarda zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan Devlet memurları, bazı mazeretleri nedeniyle; bulundukları hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamadan başka hizmet bölgelerine atanabilmekte veya bulundukları hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamalarına rağmen aynı hizmet bölgesinde görev yapmaya devam edebilmektedirler.

Zorunlu yer değiştirme (rotasyon) uygulaması kapsamında olan bir memurların, bulunduğu hizmet bölgesi ve/veya hizmet alanındaki zorunlu çalışma süresine bakılmaksızın isteği üzerine başka yere atanması veya aynı yerde kalma süresinin uzatılması sonucunu doğurabilen mazeretler arasında, aile birliği ve can güvenliğinin yanı sıra sağlık mazereti de yer almaktadır. 

Yer değiştirmede sağlık mazereti sayılan haller

Memurun kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşinin herhangi bir hastalığının memurun görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşürdüğü/düşüreceği hallerde, sağlık mazeretine istinaden yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Sağlık mazeretine istinaden yer değişikliği yapılırken, memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına veya mazeretin bu şekilde karşılanamadığı durumlarda başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir.

Mazeretin belgelendirilmesi

Memurun sağlık mazeretinden kaynaklı talebinin uygun görülebilmesi, bu mazeretin belgelendirilmesi halinde mümkün olabilmektedir.

Sağlık mazeretinin, eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

Sağlık mazeretini belgelendirmek suretiyle talebi üzerine yer değiştiren memurlar, mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirirler.

Zorunlu çalışma süresini tamamlamadan sağlık mazeretine istinaden başka bölgeye atanan memur, mazereti ortadan kalktığında, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlar.

Öte yandan, sağlık mazeretine dayalı olarak yer değiştirme suretiyle yapılan atamalar, ilgili kurumlardaki atanma dönemlerine tabi olmaz.

Sağlık mazeretine ilişkin rapor

Sağlık mazeretine istinaden yer değiştirme talebinde bulunabilmek için sunulacak raporun nasıl olması gerekeceği, “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği”nde  belirtilmiştir.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre, sağlık kurulu raporunda;

-Mazerete konu hastalığa ilişkin esas arıza, teşhis, seyri, muhtemel akıbeti, yapılan ve tavsiye edilen tedavi, her ihtisas dalına ait bulgular ve gerekli laboratuvar muayene sonuçları,

-Hastalığa ilişkin bulgular ve laboratuvar muayene sonuçları,

-Hastanın hangi özelliklere sahip sağlık kurumu bulunan veya hangi iklim ve coğrafi şartların hakim olduğu yerde bulunması gerektiğine ilişkin karar ve sebepleri

açıkça yer almalıdır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.