logo yeni

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

kadroİçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin atanmalarına ilişkin usul ve esasları da belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bugün yayımlanan Yönetmelikle “İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliği”nde değişiklik yapılarak “İl basın ve halkla ilişkiler müdürü” kadrosuna atanma hususu düzenlendi.

İl basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrolarına, atamaya yetkili amirin uygun göreceği memurlar, herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın atanabilecek.

Bu kadrolara atanacakların; fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmaları ve en az toplam on yıl hizmet sürelerinin bulunması yeterli olacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ile il dernekler müdürü” ibaresi, “, il dernekler müdürü ile il basın ve halkla ilişkiler müdürü” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) İl basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki nitelikler aranır:

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az toplam on yıl hizmet süresi bulunmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.