logo yeni

DERECESİ 1 OLAN KADROLARA ASİL VEYA VEKİL OLARAK ATANMAK İÇİN GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

mudur 3Devlet memurlarının, kadro derecesi 1 olan görevlere (istisnai kadrolar hariç) kurumlarının takdiri ile asaleten veya vekaleten (geçici süreli vekalet dahil) atanmasında, yükseköğrenim görmüş olma şartının yanı sıra belli bir hizmet süresi şartı da aranmaktadır.

Öte yandan, bir kadroya vekâleten atanabilmek için o kadroya asaleten atanacaklarda aranan şartlara (hizmet süresi şartı dahil) sahip olunması da gerekmektedir.

Derecesi 1 olan kadrolara atanmada hizmet süresi şartı

Kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet memuriyetine ait kadrolarından (istisnai kadrolar hariç) 1.dereceli olanlara yapılacak atamalarda, diğer bazı şartların yanı sıra hizmet süresi şartı da aranmaktadır.

**Kadro derecesi 1 olan görevlere (Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile Sağlık Hizmetleri sınıfları kapsamında olanlar hariç) atanabilmek için, aranan diğer şartların yanı sıra atama yapılacak kadronun ek göstergesine göre belirlenmiş hizmet süresi şartına sahip olmak da gerekiyor.

Ek göstergesi 5300 ve daha yukarı olan görevlere atanmada az 12 yıl, daha düşük ek göstergeli görevlere atanmada ise en az 10 yıl hizmet süresi şartı aranıyor. Öte yandan, dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim mezunlarının bu görevlere atanmasında aranan hizmet süresi şartı ise 2 yıl daha fazla oluyor.

**Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklarda aranan hizmet süresi şartı, diğer görevlere atanacaklara göre, hizmet süresine dahil edilecek süreler yönüyle farklı uygulanıyor.

**Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile Sağlık Hizmetleri sınıfları kapsamındaki 1.dereceli kadrolara atanmada hizmet süresi şartı aranmamakta, ancak atanacak olan memurun kazanılmış hak aylık seviyesi bakımından 1.dereceye ulaşmış olması gerekiyor.

Derecesi 1 olan kadrolara atanmada aranan hizmete dahil olan süreler

     a-) Tamamı değerlendirilen süreler

    *Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlarda,

    *İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müessese ve işletmelerde,

    *İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde,

    *Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştiraklerde,

    *Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarında,

     *Yasama Organı Üyeliğinde,

    *Belediye başkanı olarak,

    *Belediye ve il genel meclisi üyeliğinde.

    *Kanunlarla kurulan fonlarda,

    *Uluslararası kuruluşlarda,

    *Muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta,

    *Uluslararası kuruluşlarda

    geçirilen hizmet sürelerinin tamamı dikkate alınır.

    b-) Bir kısmı değerlendirilen süreler

    -Yükseköğrenim gördükten sonra, yukarıda sayılan yerler dışında özel kurumlarda veya serbest olarak geçirilen sürelerin dörtte üçü,

    -Yükseköğrenim gördükten sonra yurt dışında çeşitli resmi ya da özel kuruluşlarda geçirilen sürelerin dörtte üçü,

    -Avukatlık stajı süresin dörtte üçü,

    dikkate alınır. Hizmet süresine bu kapsamda dahil edilecek süre toplamı 6 yılı geçemez.

Öte yandan, başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atamada, yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan süreleri tamamı dikkate alınır. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.