logo yeni

BAZI MEMURLARIN YURTDIŞI GÖREV SÜRESİ YENİDEN BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yurtdisiBasın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yurtdışı teşkilatındaki basın müşaviri, ataşe ve ataşe yardımcısı kadrolarına atanacak memurların seçimi ve atamalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte yapılan değişiklikle, bu Kurumun yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurların görev süreleri yeniden belirlenmiş oldu.

Bugün yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre;

**İlk defa sürekli görevle yurtdışına atanacaklar için 5 yıl olan görev süresi, ilgili Bakan onayı ile 2 yıla kadar uzatılabilecek.

**Daha önce sürekli görevle yurtdışında bulunmuş olanlar için 4 yıl olan görev süresi, ilgili Bakan onayı ile 2 yıla kadar uzatılabilecek.

**Bir personelin yurtdışı sürekli görev süresi toplamı 9 yılı geçemeyecek.

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREVE ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/2012 tarihli ve 28165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurtdışı görev süresi, ilk defa sürekli görevle yurtdışına atanacaklar için 5 yıl, daha önce sürekli görevle yurtdışında bulunmuş olanlar için 4 yıldır. Bu süre, hizmetin gerektirdiği hallerde Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile en çok iki yıla kadar uzatılabilir. Ancak, toplam görev süresi her halükarda 9 yılı geçemez. Hizmetine ihtiyaç duyulanlar ile hizmette başarılı olmadıklarına kanaat getirilenler bu süreden önce geri çekilebilir.”

(Değişen fıkranın eski hali: (1) Yurtdışı görev süresi, ilk defa sürekli görevle yurtdışına atanacaklar için 5 yıl, daha önce sürekli görevle yurtdışında bulunmuş olanlar için 4 yıldır. Hizmetine ihtiyaç duyulanlar ile hizmette başarılıolmadıklarına kanaat getirilenler bu süreden önce geri çekilebilir.)

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.