logo yeni

BAZI MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI KADROLARINA AÇIKTAN ATAMA YAPILACAK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

mudurYüksek Seçim Kurulunun kuruluşu, teşkilatı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarım düzenlemek amacıyla çıkarılan 7062 sayılı “Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun”  yayımlandı.

Kanunda, Yüksek Seçim Kurulunda bundan sonra görev alacak personelin yanı sıra halen bu Kurumda görev yapmakta olan personele ilişkin çeşitli hükümler de yer alırken, bu düzenlemelerden birisi de “seçim müdürü” ve “seçim müdür yardımcısı”  kadrolarına atamalara ilişkin oldu.

Yüksek Seçim Kurulunun “Taşra Teşkilatı”; ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurullarına bağlı seçim müdürlüklerinden oluşacak. Yüksek Seçim Kurulu, gerekli görülen illerde il seçim kuruluna bağlı seçim müdürlüğü kurabilecek.

“Seçim Müdürü” ve “Seçim Müdür Yardımcısı”  kadrolarına atama

Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcısı kadrolarına, Yüksek Seçim Kurulu personeli arasından, yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna (görevde yükselme usulü) göre Kurul Başkanı tarafından atama yapılacak.

Ancak, bugünden itibaren 5 yıl süreyle bu kadrolara açıktan atama yapılabilecek. Bu kapsamdaki atamalar, ÖSYM’ye yaptırılacak yazılı sınavda başarılı olanlar arasından sözlü sınavla Kurul Başkanı tarafından yapılacak. Ancak bir takvim yılı içinde bu şekilde yapılacak atama sayısı, bu kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılan atamaların üç katını geçemeyecek.

Kanundaki hükümlere göre, ÖSYM tarafından yapılacak sınava diğer kurumlarda çalışan personelin girmesi de mümkün görünüyor.

Rotasyon

Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcıları, nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapamayacaklar. Ayrıca, geçici görevde geçen süreler de dâhil olmak üzere aynı yerde altı yıldan fazla çalışamayacak, ancak bu süreyi dolduranlar ihtiyaç duyulması hâlinde Kurul Başkanı kararıyla en fazla bir yıl daha aynı yerde çalışabilecek.

Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılarının görev süreleri bölge esasına göre belirlenecek. Bölgeler ile bu bölgelerde geçirilecek süreler, coğrafi şartlar ile sosyal ve ekonomik imkânlar dikkate alınarak Kurulca belirlenecek.

Bugün itibariyle nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapan seçim müdürleri ile bulundukları yerde altı yıldan fazla görev yapmış seçim müdürleri, konuya ilişkin yer değiştirme yönetmeliğinin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, bölgeler arası yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulacak.

Diğer bazı hususlar

Açıktan veya görevde yükselme suretiyle seçim müdürü ve seçim müdür yardımcısı kadrolarına atanacaklarda; hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak. Bugün itibariyle seçim müdürü kadrosunda bulunanlarda, bu öğrenim şartı aranmayacak.

Kurulda görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personel, gerek görüldüğünde Kurul Başkanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığınca, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında mükteseplerine uygun kadrolarına atanabilecek.

İlçe seçim kurulu başkanı, ihtiyaç duyulması hâlinde seçim müdürlüğünde görevli personelin, o yerdeki adalet hizmetlerinde kadrolarına uygun görevlerde geçici olarak çalıştırılmasına müsaade edebilecek.

Kanun metni için tıklayınız ...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.