logo yeni

MALİYE BAKANLIĞINA KARİYER MESLEKLERDEN NAKLEN PERSONEL ALINACAK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

maliyeBazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde Tasarıya eklenen yeni bir madde ile kariyer mesleklerdeki personelden Maliye Bakanlığına naklen atama yapma imkanı getirildi.

Tasarıya eklenen madde ile “11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”a geçici bir madde eklenmek suretiyle, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığında görevlendirilmek üzere, bazı kariyer meslek personeli arasından 250 kişinin naklen Maliye Uzmanı kadrolarına atanması imkanı getiriliyor.

Naklen Maliye Uzmanı alımı nasıl olacak?

Komisyonda eklenen maddenin Meclis Genel Kurulunda aynen kabul edilerek yasalaşması durumunda;

**Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 250 adet Maliye Uzmanı kadrosuna naklen atama yapacak.

**Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla, mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve yeterlik sınavıyla bulundukları kadrolara atanmış olanlardan, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (e), (f), (g) ve (ğ)bentlerinde sayılan kadro unvanlarında bulunanlar ile Bankalar Yeminli Murakıpları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları arasından atama yapılacak.

**Maliye Uzmanı kadrolarına naklen atanmak için başvuruda bulunacak olanlar, yazılı ve / veya sözlü sınava tabi tutulacak.

**Naklen atamalar en geç 31/12/2018 tarihine kadar gerçekleşecek.

**Başvuru ve sınava ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Maliye Uzmanı kadrolarına naklen atanabilecek olanlar

Bankalar Yeminli Murakıpları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarının yanı sıra 657 sayılı Kanunun 152/II/A maddesinin (e), (f), (g) ve (ğ)bentlerinde sayılanlar arasından naklen atama yapılabilecek.

Buna göre;

**Başbakanlık Başmüfettiş ve Müfettişleri

**Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı İç Denetçileri ile Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez denetim elemanları,

**Bakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel müdürlük (mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Başmüfettiş ve Müfettişleri ile Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyelerine bağlı genel müdürlük, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denetçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi ve Müfettişleri, Bakanlık Maarif Müfettişleri, Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil kadrolarda görevli Başkontrolör ve Kontrolörler, İçişleri Bakanlığı Denekler Denetçileri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettiş ve Müfettişleri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçileri, Sağlık Denetçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri, Gençlik ve Spor Denetçileri

**Adalet Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Başbakanlık Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Hazine Uzmanları, İçişleri Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları, İstihdam Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Millî Eğitim Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Sağlık Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Sınai Mülkiyet Uzmanları,(51) Sosyal Güvenlik Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, TİKA Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Göç Uzmanları

**Bankalar Yeminli Murakıpları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları

yeni düzenleme kapsamında Maliye Uzmanı kadrolarına naklen atanabilecek.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.