logo yeni

calisanlar2 copy

BİR BAKANLIK NAKLEN MÜFETTİŞ ALACAK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

teftisÇevre ve Şehircilik Bakanlığının müfettiş kadrolarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen personel alımına imkan veren düzenleme yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında başkan ve müfettişlerin atanma ve görevlendirilmeleri ile çalışma usul ve esaslarını da belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği”nde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişiklikler şöyle:

Rehberlik ve Teftiş Başkanı kadrosuna atama şartlarında değişiklik

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevli müfettişler arasından Başkanlık görevine atama yapılırken aranan 5 yıl fiilen müfettişlik yapmış olma şartı kaldırıldı.

-Başkanlık görevine kurum dışından atama yapılırken aranan “bakanlıklarda denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az oniki yıl hizmeti bulunanlar ile asaleten Genel Müdürlük, dengi veya üstü görevleri fiilen yapanlar” şartı değişti. Bakanlıkların merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az oniki yıl hizmeti bulunanlar ile Başbakanlık ve Bakanlıklarda mesleğe özel yarışma sınavı ile girip en az üç yıllık yetişme döneminden sonra yapılan yeterlik sınavını kazanarak müfettiş ve denetçi olarak atananlardan asaleten Genel Müdürlük, dengi veya üstü görevleri fiilen yapanlar arasından Başkanlığa atama yapılabilecek.

Naklen müfettiş alınacak

-Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve üç yıllık yetişme dönemi sonunda yeterlik sınavında başarılı olanlar arasından atama yapılan ve denetim elemanı kariyerine sahip kadrolarda bulunanlar veya daha önce bu kadrolarda çalışmış olanlar arasından, durumlarına uyan müfettiş ve başmüfettiş kadrolarına, bugünden itibaren bir yıl içerisinde naklen atama yapılabilecek.

-Naklen müfettiş alımı için duyurur yapılacak ve müracaat eden adaylar,  Bakanlığın görev alanı ile ilgili konularda yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutulacak ve başarılı olmaları halinde Bakanlık müfettiş/başmüfettiş kadrolarına naklen atanacak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2013 tarihli ve 28771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Başkanlık görevine, Başkanlıkta görevli müfettişler arasından atama yapılır. 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kaydıyla Bakanlıkların merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az oniki yıl hizmeti bulunanlar ile Başbakanlık ve Bakanlıklarda mesleğe özel yarışma sınavı ile girip en az üç yıllık yetişme döneminden sonra yapılan yeterlik sınavını kazanarak müfettiş ve denetçi olarak atananlardan asaleten Genel Müdürlük, dengi veya üstü görevleri fiilen yapanlar arasından Başkanlığa atama yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Naklen atama

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve üç yıllık yetişme dönemi sonunda yeterlik sınavında başarılı olanlar arasından atama yapılan ve denetim elemanı kariyerine sahip kadrolarda bulunanlar veya daha önce bu kadrolarda çalışmış olanlar arasından da durumlarına uyan müfettiş ve başmüfettiş kadrolarına bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde naklen atama yapılabilir.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak atamalar için Bakanlıkça belirlenen şartlara göre yapılan duyuru sonucu müracaat eden adaylar arasından Müsteşarın başkanlığında ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı ile birlikte beş kişiden oluşturulacak komisyon tarafından Bakanlığın görev alanı ile ilgili konularda yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olma şartı aranır.

(3) Bu şekilde atananların mesleki kıdemleri, fiilen denetim elemanı olarak görev yaptıkları kurumdaki toplam kıdem hesaplanarak tespit edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.