logo yeni

NAKLEN ATAMALARIN CEZALANDIRMA AMAÇLI KULLANILAMAYACAĞI KARARI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adaletİzmir Bölge İdare Mahkemesi disiplin cezası verilen bir öğretmenin il içinde başka bir okula atanmasına yönelik kararın yürütmesini durdurdu.

Mahkeme kararında, personel hukukunda naklen atamaların cezalandırma amaçlı olarak kullanılamayacağı kuralına vurgu yapıldı.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararında şu gerekçelere yer verildi:

“Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile İdarelere, memurların görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, bu yetkinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı bulunduğu idare hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Bu yetki kullanılmak suretiyle yapılan işlemlerin iptali istemiyle açılan davalarda yargısal denetimin, kamu yararının gözetilip gözetilmediği, kamu hizmetlerinin gerekleriyle sınırlı kalınıp kalınmadığı konularında olacağı, işlemin dayanağı olarak belli nedenler gösterilmesi durumunda aynı ilkeler göz önünde bulundurularak, bu nedenlerin gerçek olup olmadığı, gerçek olmaları durumunda ise işlemin tesisi için yeterli neden bulunup bulunmadığı hususlarının araştırılacağı şüphesizdir.

Olayda, dava konusu işlemin dayanağı olarak gösterilen fiiller disiplin hukukunu ilgilendirmekte olup, naklen atama yetkisinin bir cezalandırma aracı olarak kullanılması suretiyle ve mükerrer cezalandırmaya yol açacak usulde naklen atama işlemi tesis edildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, gerek davacının naklen atanabilmesi için mevzuatta öngörülen şartların gerçekleşmemesi ve gerekse de personel hukukunda naklen atamaların cezalandırma amaçlı olarak kullanılamayacağı kuralı karşısında dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan; dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulanması halinde davacı hakkında manevi yönden telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacağı, davacının aile birliğinin bozulacağı tartışmasızdır.”

Mahkeme kararı

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.