logo yeni

SAĞLIK MAZERETİYLE YER DEĞİŞTİRMEK İÇİN ALINAN RAPOR NASIL OLMALIDIR?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

saglikÖzel mevzuatları çerçevesinde zorunlu yer değiştirmeye tabi tutularak atandıkları yerlerde belirli sürelerle görev yapmaları gereken Devlet memurları, sağlık mazeretlerinin gerektirdiği hallerde zorunlu çalışma sürelerine uymaksızın tayin isteyebiliyor.

Rotasyona (zorunlu yer değiştirmeye) tabi Devlet memurlarının sağlık mazeretleri söz konusu olduğunda, bulundukları yerdeki zorunlu çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmadan, istekleri üzerine başka yere naklen atanabilmekte ya da bulundukları yerde kalma süreleri uzatılabilmektedir.

Sağlık mazeretine istinaden yer değişikliği yapılırken, memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına atanabilir. Mazeretin bu şekilde karşılanamaması durumunda ise başka bir hizmet bölgesinde mazeretin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir.

Ancak, memurun sağlık mazeretinden kaynaklı talebinin uygun görülebilmesi, bu mazerete ilişkin bazı bilgi ve belgelerin varlığı halinde mümkün olabilmektedir.

Sağlık mazeretine konu eilebilecek kişiler ve hastalıklar

Devlet memurlarının; kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle, sağlık mazeretine istinaden yer değişikliği talebinde bulunabilir.

Sağlık mazeretiyle tayin talebinde bulunulabilmesi için, mazeret olarak ileri sürülen rahatsızlığın memurun görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmaması veya görev yaptığı yerin memurun ya da kapsamdaki yakınlarının sağlık durumunu tehlikeye düşürmesi/düşürecek olması gerekir.

Sağlık mazeretinin belgelendirilmesi

Memurun kendisinin ya da kapsamdaki yakınlarından birinin (veya birkaçının) mevcut hastalığının memurun görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olamayacağı veya memurun bu görev yerinin ilgililerin sağlığı için tehlike oluşturduğu/oluşturacağı konusunda sağlık kurulu raporu alınması gerekiyor.

Sağlık mazeretine istinaden yer değiştiren memur, bu mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

Bir bölgedeki zorunlu çalışma süresini sağlık mazereti nedeniyle tamamlamamış olanlar, mazeretleri sona erdiğinde, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlarlar.

Sağlık mazeretine ilişkin rapor

“Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği”, sağlık durumu sebebiyle naklen tayine esas teşkil edecek raporun nasıl olması gerekeceğini de belirtmiştir.

Yönetmelik hükümlerine göre, memurun bir yerden başka bir yere naklen tayinini gerektirecek sağlık kurulu raporunda;

**Mazerete konu hastalığa ilişkin esas arıza, teşhis, seyri, muhtemel akıbeti, yapılan ve tavsiye edilen tedavi, her ihtisas dalına ait bulgular ve gerekli laboratuvar muayene sonuçları açıkça belirtilmiş olmalıdır.

**Hastalığa ilişkin bulgular ve laboratuvar muayene sonuçları açıkça yer almalıdır.

**Hastanın hangi özelliklere sahip sağlık kurumu bulunan veya hangi iklim ve coğrafi şartların hakim olduğu bir yerde olması gerektiğine ilişkin karar ve sebepleri belirtilmelidir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.