logo yeni

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCE ADAY MEMURUN EŞ DURUMU TAYİN TALEBİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet2Ordu İdare Mahkemesi aday memurun yönetmelik değişikliğinden önce yaptığı eş durumundan tayin başvurusunun reddi işlemini iptal etti.

Dava ilçe Devlet Hastanesinde Ebe olarak görev yapan Sağlık-Sen üyesi davacının. Denizli’de Orman Muhafaza Memuru olarak görev yapan eşinin yanına naklen tayin talebinin reddedilmesi üzerine açılmıştı. 

Sağlık Bakanlığı yönetmeliğinde değişiklik

Sağlık Bakanlığı atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde 30.09.2016 tarihinde yapılan değişiklikle aday memurların eş durumu tayini isteyemeyeceğine dair düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemeden önce tayin başvuruları, yönetmelik değişikliği yapılacağı gerekçe gösterilerek reddediliyordu.

Yönetmelik değişmeden önceki tayin talebi

Mahkeme iptal kararını verirken aşağıdaki gerekçeye kararında yer verdi: 

“Dava konusu olayda: davacının 07/09/2016 tarihinde aday memur olarak göreve başladığı, davalı idareye atama talebine ilişkin dilekçesinin 08/09/2016 tarihinde kayda girdiği, başvuru tarihinde aday memurların eş mazereti sebebiyle atama talep edemeyeceklerine ilişkin hükmün henüz yürürlüğe girmediği görülmüş olup, her ne kadar dava konusu işlem Yönetmelik değişikliğinden sonraki tarihte tesis edilmiş ve kural olarak idari işlemlerin tesis edildikleri tarihteki hukuki duruma göre değerlendirilmeleri gerekmekteyse de; personelin başvuru tarihinde yürürlükte olan usûl ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması gerektiğine dair açık Yönetmelik hükmü karşısında, davacının eş mazereti sebebiyle atama talebinin Yönetmelik’in 20'nci maddesinde öngörülen naklen atama koşullarını sağlayıp sağlamadığı incelenerek bunun sonucuna göre işlem yapılması gerekirken, salt başvuru tarihinde yürürlükte olmayan, işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükmü gereği aday memurların adaylık süresi içinde eş durumundan atama talep edemeyecekleri gerekçesiyle reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.”

Mahkeme kararı

 aday es durumu 1aday es durumu 2aday es durumu 3

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.