logo yeni

SGK PERSONELİNİN ROTASYON UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

rotasyonSosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin yer değiştirme işlemlerine ilişkin susul ve esasları da düzenleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

Bugün (14 Nisan 2017) yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile SGK personelinin rotasyon uygulamalarına ilişkin hususlarda bazı değişiklikler yapılırken, rotasyona tabi olan bazı personel bu kapsamdan çıkarıldı.

Yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

**Sosyal Güvenlik Denetmenleri zorunlu yer değiştirme uygulaması kapsamından çıkarıldı.

**Zorunlu hizmet bölgeleri yeniden belirlendi ve il-merkez ilçe-ilçe şeklindeki hizmet bölgeleri sadece il şeklinde yeniden belirlendi.

**İki yıllık zorunlu çalışma süresi, aynı bölge içerisindeki farklı illerde yer alan hizmet alanlarına yapılan atamaları kapsayacak.

**Zorunlu yer değiştirme kapsamında personelin atanamayacağı hizmet yerlere ilişkin düzenleme kaldırıldı. Atama

**Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personelin, bugünden önce bir ilin farklı hizmet bölgelerinde geçirmiş oldukları hizmet süreleri, görev yapılan yer daha önce hangi hizmet bölgesinde yer alıyor ise o hizmet bölgesinden sayılacak.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/6/2012 tarihli ve 28336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı kadrolarında görev yapan personel zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve eki EK-3 Hizmet Bölgeleri Cetveli ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türkiye’nin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle iller beş hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilmiştir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın  (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ancak, aynı bölge içerisindeki farklı illerde yer alan hizmet alanlarına yapılan atamalarda çalışma süresi iki yıldan az olamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce 6 ncı maddede belirtilen görevlerde bulunanların, bu maddenin yayımı tarihinden önce bir ilin farklı hizmet bölgelerinde geçen süreleri, görev yapılan yer daha önce hangi hizmet bölgesinde yer alıyor ise o hizmet bölgesinden sayılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.