logo yeni

MEMURUN ROTASYONA TABİ OLUP OLMAMA DURUMU MEMURİYET HAKLARINI ETKİLİYOR

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

memur2Devlet memurlarının, kurumlarının başka yerlerdeki birimlerine atanmak suretiyle yer değiştirmesi mümkün olmakla birlikte, bu yer değişiklikleri bazen kurumların takdiriyle olurken bazen de zorunlu yer değiştirme (rotasyon) uygulamaları kapsamında gerçekleşmektedir.

Memurların zorunlu yer değiştirmeye tabi olup olmamaları ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile tanınan haklardan faydalanma durumlarını etkileyebilmektedir.

Rotasyona tabi olup olmamalarına göre, memuriyete ilişkin bazı haklardan memurların yararlanma durumları şöyle:

Memurun, mazerete dayalı yer değiştirmesi

Zorunlu yer değiştirmeye (rotasyona)  tabi memurların naklen atanması 657 sayılı Kanunun 72 ve 76 ncı maddeleri kapsamında olurken, rotasyona tabi olmayan memurların naklen atanması ise Kanunun 76 ncı maddesi çerçevesinde olmaktadır.

Rotasyona tabi memurlar; aile birliği mazereti, can güvenliği mazereti, sağlık mazereti ve engelli olma durumu gibi mazeretlere istinaden yer değişikliği yapmak suretiyle başka yere atanabilmektedirler.

Rotasyona tabi olmayanlar için mazerete dayalı yer değişikliği hali söz konusu değildir. Ancak, rotasyona tabi memur çeşitli mazeretlerden hareketle başka yere atanmayı istediğinde, bu mazeretler amirleri tarafından yapılacak değerlendirme ve verilecek kararda göz önünde bulundurulabilir.

ACAÖte yandan, 657 sayılı Kanuna göre; rotasyona tabi olsun veya olmasın, Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır. Ayrıca, ilgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır. 

Memurun eşinin, ücretinin bir kısmını alıp çalışmaması

Rotasyona tabi olan memurun atandığı yerin 1. veya 2. derece kalkınmada öncelikli yerlerden olması ve bu yere eşinin (memur olan eşin) atanamadığı durumlarda, memur olan eş ücretli (kısmen) izin kullanabiliyor.

Bu şekilde ücretli izin alan memura; aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının,

-Eşi kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yerlerde olanlara % 50'si,

-Eşi kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yerlerde olanlara % 25'i,

kurumu tarafından ödenir.

Memurun eşinin aylıksız izin kullanması

Rotasyona tabi olan memurun atandığı yerin 1. veya 2. derece kalkınmada öncelikli yerler dışındaki yerlerden olduğu ve bu yere eşinin (memur olan eşin) atanamadığı durumlarda, memur olan eş aylıksız izin kullanabiliyor.

Memurun derecesinin 2 yılda yükselmesi

Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derecelerinin yükselmesi, bulundukları derecelerde en az 3 yıl çalışmalarını gerektirirken, bazı memurlar için bu süre 2 yıl olabiliyor.

657 sayılı Kanun, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde görev yapan rotasyona tabi memurlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürelerin her iki yılı karşılığında ilave bir kademe ilerlemesi uygulanmasına hükmetmiştir.

Bu düzenleme kapsamında, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde görev yapan rotasyona tabi memurların derece yükselmesi 2 yılda bir gerçekleşebiliyor. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.