logo yeni

GEÇİCİ GÖREV YAPTIĞI YERE ASALETEN ATANAN MEMURUN MEHİL MÜDDETİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

memur 4Devlet memurlarının ilk defa, yeniden ya da yer değiştirme suretiyle atandıkları görevlere belli bir süre içinde başlamaları zorunlu tutulmuştur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ataması yapılanların görev yerlerine hareket etmelerine ve göreve başlamalarına ilişkin olarak, “mehil müddeti” diye de bilinen süreler belirlemiştir.

Mehil müddeti ne kadardır?

Atama işleminin tebliğinden itibaren göreve başlanması gereken son günün mesai saati bitimine kadar olan süre, mehil müddetidir. Buna göre, ilk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle (naklen) atanalar; 

*Aynı yerdeki bir göreve atanmış ise, atama emrinin kendilerine tebliğ gününü (istisnai durumlar hariç) izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. 

*Başka yerdeki bir göreve atanmış ise, atama emrinin kendilerine tebliğ gününü (istisnai durumlar hariç) izleyen 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. 

Ancak, bu mehil müddeti; 

*Kanuni izinlerini kullanırken veya geçici bir görev yürütürken başka bir göreve atanan memurlar için, iznin veya geçici görevin bitimi tarihinde, 

*Hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için, devrin sona ermesi tarihinde, 

*Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak bildirilen memurlar için, yerlerine atanan memurların geldiği veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumları tarafından tebliğ edildiği tarihte, 

*Memurun izinli veya raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, mehil müddeti izin ve raporun bitimi tarihinde

başlar. 

Memurun, geçici görev yaptığı yere asaleten atanması 

Devlet memurları, yer değiştirme suretiyle başka bir yere atanabilirler.

Bu şekilde atanan memurun yeni görev yerinin eski görevine ilişkin memuriyet mahalli içinde olması durumunda atama emrinin kendisine tebliğ gününü izleyen işgününde; memuriyet mahalli dışında olması halinde ise atama emrinin kendisine tebliğ gününü izleyen 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen işgününde işe başlamak zorundadır.

Öte yandan geçici görevlendirme ile atama işlemlerinin farklı türde işlemler olması ve mehil müddetine esas işlemin ilk defa, yeniden veya naklen atama işlemleri olması nedeniyle, geçici olarak yürütülen göreve asaleten atanmış olmak mehil müddetinden yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir. 

Bu itibarla, memurun geçici olarak yürüttüğü görevle ilgili kadroya asaleten atanması durumunda, memur için mehil süresi söz konusu olacak ve atandığı görevin bulunduğu yere göre (eski görevine ait memuriyet mahalli içi veya dışı) göreve başlaması gereken süre de farklı olacaktır. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.