logo yeni

EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATINDA GÖREV ALMA USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yurtdisi26772 sayılı “Serbest Bölgeler Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede de bazı değişiklikler yaptı.

Bugün (24 Şubat 2017) yayımlanan 6772 sayılı torba Kanun ile Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişikliklere göre;

**Ekonomi Bakanlığı yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanmada aranan hizmet süresi şartında değişikliğe gidildi. Yurtdışı teşkilatına atamanın yapıldığı tarihte merkez teşkilatı birimlerinde fiilen “en az üç yıl görev yapmış olma” şartı, “en az üç yıldan beri görev yapmış olmak” şeklinde değiştirildi. (Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve ek gösterge itibarıyla Genel Müdüre eşdeğer unvanlarda bu sürenin aranmaması kuralı devam ediyor)

**Ekonomi Bakanlığı yurtdışı teşkilatında 4 yıl olan görev süresi ve ikinci yılın sonunda başka bir ülkeye yapılacak naklen tayinlerde yeni görev yerinde 3 yıl olan görev süresi, Ekonomi Bakanı tarafından bu sürelerin yarısı kadar uzatabilecek.

**Yurtdışında temsil, hizmet ya da görev gereklerini yerine getirmediği değerlendirilen veya dış görev için belirlenen performans ölçütlerini karşılayamayan veya haklarında ceza kovuşturması başlatılan memurlar, merkeze daimi görevle çağrılabilecek. Değişiklikten önce süresinden önce geri çağırma işlemi, disiplin kurulu kararı ile dış göreve devam etmesi sakıncalı görülenler veya dış görev için belirlenen performans ölçütlerini karşılayamayanlar hakkında uygulanıyordu.

6772 sayılı Kanunun ilgili maddesi

MADDE 13- 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için bu atamanın yapıldığı tarihte merkez teşkilatı birimlerinde fiilen en az üç yıl görev yapmış olmak zorunludur. Hizmetin gerektirdiği hallerde, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve ek gösterge itibarıyla Genel Müdüre eşdeğer unvanlar için bu süre şartı aranmaz.”

“Bakan, bu süreleri yarısına kadar uzatmaya yetkilidir.”

“(10) Yurtdışında temsil, hizmet ya da görev gereklerini yerine getirmediği değerlendirilen veya dış görev için belirlenen performans ölçütlerini karşılayamayan veya haklarında ceza kovuşturması başlatılan memurlar, sekizinci fıkra uyarınca oluşturulan komisyonun teklifi üzerine Bakan onayı ile merkeze daimi görevle çağrılabilir. Bunlarla ilgili kararname Başbakanlığa gönderilir.”

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.