logo yeni

EMNİYET MENSUPLARI NERELERE ATANAMIYOR?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

polisEmniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personele (çarşı ve mahalle bekçileri hariç), atanabilecekleri yerler bakımından bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez, taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarına ait kadrolara atama yapılırken, bazı personelin bazı yerlere atanması mümkün olamamaktadır.

Nüfusa kayıtlı olduğu yere atanmada

**Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere (bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yere) atanamaz.

**Personel, nüfusa kayıtlı olsa bile büyükşehir belediyesi bulunan illere atanabilir. Ancak, bu illerde merkez ilçeler dışında nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamaz.

**Kadro durumunun uygun olması halinde;

   -3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eşi, annesi, babası, çocuğu, çocuğunun eşi, kardeşi ve kardeşinin eşi olan personelin  

   -Vazife malûlü idari polislerin ve bu polislerin eşi olan personelin,  

   -Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisinin, eşinin veya çocuklarının özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde bulunan personelin,

   -Emniyet Teşkilatında görevli iken, (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında) vazife malûllüğüne bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybedenlerin eşi, annesi, babası ve çocuğu olan personelin

atanmasında, atanacakları yerin nüfusuna kayıtlı olup olmamalarına bakılmaz.

Teklifle görevden alındığı yere atanmada

Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az 5 yıl geçmesi veya o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı il valiliğinin veya Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüşünün bulunması gerekir. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.