logo yeni

calisanlar2 copy

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ALT GRUP HİZMETE DE ATANABİLECEK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

icisleri bakanligiBakanlar Kurulunun 2016/9546 sayılı Kararı ile “Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe konuldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü (30 Kasım 2016) mükerrer sayısında yayımlanan Yönetmelikle, mülki idare amirlerinin yer değiştirmelerinde uygulanan esaslarda değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle, Yönetmeliğin “üst grup hizmete atanma” başlıklı maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle “alt grup hizmete atanma” usulü düzenlendi.

Yapılan düzenlemeye göre;

**Temel kamu görevlerinin ifasını veya temel kamu hizmetlerinin etkin sunumunu ya da kamu düzeninin sağlanmasını temine yönelik olarak acil ihtiyacın varlığı ve bu ihtiyacın hiçbir suretle üst grup hizmete atanma usulleri ile giderilemeyeceğinin değerlendirilmesi halinde, meslek mensupları tecrübe, bilgi ve liyakatlerinden yararlanılmak üzere atanmaları gereken grup hizmetinden daha alt grup hizmetlerindeki görevlere atanabilecek.

**Alt grup hizmete yapılan atamalar, meslek mensuplarının normal şartlarda atanacakları grup hizmetlerinden sayılacak ve toplamda beş yılı geçemeyecek.

**Alt grup hizmete yapılan atamalarda, coğrafi bölge hizmet süreleri ile aynı grup hizmeti içinde yerdeğiştirmede arananın az iki yıl hizmet görme mecburiyeti gözönünde bulundurulmayacak.

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “F. E fıkrasında” ibaresi “Birinci fıkranın (E) bendinde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Temel kamu görevlerinin ifasını veya temel kamu hizmetlerinin etkin sunumunu ya da kamu düzeninin sağlanmasını temine yönelik olarak acil ihtiyacın varlığı ve bu ihtiyacın hiçbir suretle bu maddede belirtilen usullerle giderilemeyeceğinin değerlendirilmesi halinde, meslek mensupları tecrübe, bilgi ve liyakatlerinden yararlanılmak üzere atanmaları gereken grup hizmetinden daha alt grup hizmetlerindeki görevlere atanabilir. Bu fıkra uyarınca yapılan atamalar, meslek mensuplarının normal şartlarda atanacakları grup hizmetlerinden sayılır ve toplamda beş yılı geçemez. Bu fıkra çerçevesinde yapılan atamalarda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen coğrafi bölge hizmet süreleri ile 22 nci maddesinde belirtilen en az iki yıl hizmet görmek mecburiyeti gözönünde bulundurulmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.