logo yeni

ÖSYM’DE BAZI PERSONEL BAŞKA KURUMLARA GÖNDERİLECEK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

osymTBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan torba Kanun Tasarısı, ÖSYM personelinden bazılarının başka kurumlara naklen atanmasını da düzenliyor.

Bu hafta yasalaşması beklenen Kanun Tasarısına göre, ÖSYM personelinden bazıları Milli Eğitim Bakanlığına atanacak, bazıları ise başka kurumlara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

Meclis gündeminde olan “Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, 6114 sayılı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna geçici bir madde eklenmesini de içeriyor.

Tasarıya göre kimler başka kurumlara atanacak?

ÖSYM Başkanlığında görev yapmakta olan Devlet memurlarından, ÖSYM Başkanlığı tarafından uygun görülenlerden;

-“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı” kadrosunda olanlar, Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmak üzere, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 5 gün içinde Millî Eğitim Bakanlığına bildirilecek. Millî Eğitim Bakanlığı atama işlemlerini 10 işgünü içinde sonuçlandıracak.

-“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı” kadrosunda olanlar, Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 5 gün içinde Millî Eğitim Bakanlığına bildirilecek. Millî Eğitim Bakanlığı atama işlemlerini 10 işgünü içinde sonuçlandıracak.

-Şube müdürü ve üstü kadrolarda olanlar, kamu kurum ve kuruluşlara ait araştırmacı unvanlı kadrolara nakledilmek üzere, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 5 gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Bildirilen personel, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde DPB tarafından başka kurumlara devredilecek.

-Diğer kadrolarda olanlar, DPB tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarına durumlarına uygun unvanlarda nakledilmek üzere, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 5 gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Bildirilen personel, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde DPB tarafından başka kurumlara devredilecek.

Nakledilecek personelin hakları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı kadrolarında iken naklen atananların bu unvanlarda geçirmiş oldukları süreler, Millî Eğitim Uzmanı ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılacak.

Başka kurumlara devredilen personel, yeni kurumunda göreve başlayıncaya kadar ÖSYM’de  çalışmaya devam edecek ve bu sürede her türlü mali ve sosyal hakları ÖSYM Başkanlığı tarafından karşılanacak.

Nakledilen personelin atamasının yapılacağı kadro derecesi, kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmayacak.

Nakledilen personelin DPB’ye bildirildikleri tarih itibariyle kadrolarına ilişkin olarak almakta oldukları her türlü ödemeler toplamı net tutarının, nakledildikleri kurum ve kuruluş tarafından şahsa bağlı hak olarak ödenen her türlü ödemeler toplamı net tutarından fazla olması hâlinde, aradaki fark tutarı fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenecek. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonunu isteklerine bağlı olarak değiştirenler ile başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödemesi yapılmayacak. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.