logo yeni

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EŞ DURUMU TAYİNİNE OMBUDSMAN NE DEDİ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

es durumuKamu Denetçiliği Kurumu, eşi özel sektörde çalışan sözleşmeli personelin aile mazereti sebebiyle yer değiştirme talebine ilişkin başvuruyu reddetti.

Olayda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü .... Projesinde sözleşmeli personel kadrosunda mühendis olarak çalışmakta olan başvuru sahibi, eşinin özel sektörde çalışıyor olması nedeniyle .. iline yer değişikliği yapılması talebinin reddedilmesi üzerine, memurların kamu personeli olmayan eşlerinin belirli şartları taşıması halinde aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme hakkına sahip olmalarına karşın, sözleşmeli personelin bu hakka sahip olmamasının eşitsizliğe sebep olduğunu ve sözleşmeli personelin aile bütünlüğünü zedelediğini iddia ederek eşi ile bir arada olmasını sağlayan tayin talebinin gerçekleştirilmesini talep etmişti.

İdarenin red gerekçesi

İdare tayin talebinde bulunan kişinin talebini “"Kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yer değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir." hükmüne amir olup, bu hüküm gereğince sözleşmeli personelin yer değişikliğinin yapılmadığı, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde görev yapan sözleşmeli personelden eşleri özel sektörde görev yapanların eş durumu tayinlerinde yeni düzenlemelerin yapılması veya 4/A statüsünde çalışanların eş durumu tayinleri ile eşit şartlar sağlanması için kanuni düzenleme yapılması gerektiği” ifadeleriyle reddetmişti.

Farklı statüdekilerin farklı haklara tabi olması eşitlik ilkesine aykırı değil

Kamu Denetçiliği Kurumu ise yaptığı incelemede başvuruyu reddederken aşağıdaki gerekçeye yer verdi:

“sözleşmeli personel hukukunun ve uygulamasının memuriyet statüsünden ayrı ve aynı zamanda farklı bir statü olarak oluşturulduğu, sözleşmeli personel statüsünün kişilerin kendilerine uygulanacak esasları bilerek belirli bir süre için istihdam edilmeyi seçtikleri bir statü olduğu, kişinin sözleşmeyi özgür iradeyle akdetmesi neticesinde, sözleşmeyle sahip olduğu veya olmadığı hakların bilincinde olduğu, dolayısıyla farklı hukuki statülerde bulunan memur ile sözleşmeli personelin farklı haklara sahip olmasının, aynı statüdekilerin aynı haklara sahip olması gerektiğini düzenleyen Anayasamızın kanun önünde eşitlik ilkesine bir aykırılık oluşturmadığı, diğer yandan ailenin korunması ilkesiyle kamu hizmetlerinin düzenli yürütülmesi ilkesi arasında bir denge kurulması ve aile bütünlüğü yanında hizmetin gereklerinin de düşünülmesi gerektiği, görevi belirli bir süreyle sınırlandırılmış bulunan sözleşmeli personelin aile bütünlüğü mazeretiyle yer değiştirmesinde belirli koşular ile kısıtlamalar getirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı”

İlgili karar için tıklayınız.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.