logo yeni

ÖĞRETMEN ATAMALARINA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELERİN İPTALİ GÜNDEMDE

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

ogretmen 10Öğretmen atamaları konusunda 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan hükümlerden bazılarının Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemi Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülecek.

Anayasa Mahkemesi bugün yapacağı toplantıda, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesinin (9) ve (10) numaralı fıkralarının iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına ilişkin talebi de görüşecek.

Açılan bir davada ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, konuyu Anayasa Mahkemesine taşımış ve 652 sayılı KHK’nın 37. maddesinin (9) ve (10) numaralı fıkralarının iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini talep etmişti.

İptali istenen hükümler neyi düzenliyor?

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “atama” başlıklı 37.maddesinin iki fıkrasının iptali gündemde.

İptali istenen düzenlemeler;

-Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlara,

-Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlara,

-Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara

öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmesinin Bakan tarafından yapılmasını, ayrıca bu kurumlara öğretim üyelerinin ve Bakanlıkta görevli öğretmenlerin atanmasında/görevlendirilmesinde mevzuattaki sınav ve atama hükümlerinin uygulanmamasını önörüyor.

İptali istenen hükümler

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesi

“(9) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.”

“(10) Öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara atanma ve görevlendirilmelerinde bu Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara yönetici görevlendirmeleri özlük hakları, atanma ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.