logo yeni

BAŞKA KURUMA NAKLEN GEÇEN MEMUR HARCIRAHINI NEREDEN ALIR?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

memur 3Başka yerdeki bir göreve kurumlararası naklen atanan memur, ilgili mevzuat gereği sürekli görev harcırahı almakta, ancak bu harcırahı hangi kurumdan alacağı konusunda tereddüt yaşayabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, bir görevin ifası için görev yerinden ayrılan memurlara yol giderleri ve gündeliklerin özel kanun hükümlerine göre ödeneceğini belirtirken; 6245 sayılı Harcırah Kanunu hangi hallerde, kimlere ne şekilde harcırah ödeneceğini düzenlemiştir.

Başka yere kurumlararası naklen atananların harcırahı

Bir kurumda görev yapmakta iken, başka bir kuruma naklen atanan memura, atama yapılan yerin memurun bulunduğu yer dışında bir yer olması durumunda, sürekli görev harcırahı ödenir.

Memurun sürekli görev harcırahı; yol masrafı, yevmiye (gündelik), aile masrafı ve yer değiştirme masrafından oluşur.

Harcırahı hangi kurum öder

6245 sayılı Kanunda, harcırahın hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödeneceği belirtilmiştir Kanunda ayrıca, memurun gidişinde ve ailesinin nakli sırasında harcırahın peşin olarak verileceği; harcırah miktarının önceden tam olarak tespit edilemediği hallerde yetecek miktarda paranın avans olarak verileceği; harcırah (kesin tutar veya avans olarak) almalarına rağmen çeşitli nedenlerle yeni görev yerlerine 15 gün içinde hareket etmeyenlerin aldıkları parayı derhal iade edecekleri hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, Sayıştay Temyiz Kurulu verdiği bir kararda (24.3.1989 tarihli ve D.21638, T.21749 sayılı karar), naklen atanan memurun harcırahının yeni kurumu tarafından ödenmesi yönünde hüküm tesis etmiştir.

Ayrıca, konuya ilişkin olarak Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen bir kararda (21.12.1995 tarihli ve E:1993/4987, K:1995/4271) "Harcırah Kanununda kurumlar arası nakil suretiyle bir başka yere atanan memurların harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceği hususunda, herhangi bir hüküm bulunmamakta ise de, bu atama yoluyla memurun eski kurumuyla hukuki ve fiili irtibatının kesileceği, önceki kurumunda ifa ettiği kamu hizmetini bundan sonra yeni kurumunda sürdüreceği, dolayısıyla hizmetinden artık atandığı kurumun yararlanacağı açıktır. Ayrıca memurun harcırah kapsamında yer alan harcamalarının yeni kurumda göreve başlayabilmesi için yapıldığı hususu da dikkate alındığında harcırahın atandığı kurum tarafından ödenmesi hukuka ve hakkaniyet ilkesine uygun olacaktır." şeklinde hükme yer verilmiştir.

Bu itibarla, kurumlararası naklen atam suretiyle başka bir yerdeki göreve atanan ve bu atama nedeniyle sürekli görev harcırahına da hak kazanan memurlara, harcırah ödemesinin yeni kurumları tarafından ödenmesi gerekeceğini; atamayı yapan kurumun ilgili memura sürekli görev yolluğunu avans olarak ödemesinin de mümkün olduğunu değerlendirmekteyiz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.