logo yeni

OHAL DÖNEMLERİNDE MEMURLARIN MEHİL MÜDDETİ DEĞİŞİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

memur3İlk defa veya yeniden Devlet memuriyetine atananlar ile naklen atanan memurların, belli bir süre içinde (mehil süresi) görevlerine başlamaları gerekmektedir.

Devlet memuriyetine ait kadrolara ataması yapılanların, görev yerlerine hareket etmelerine ve işe başlamalarına ilişkin sürelerin nasıl olacağı hususu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir. Ayrıca, olağanüstü hal dönemlerinde mehil müddetlerinin farklı olabileceği de Kanunda belirtilmiştir.

Mehil süresi (mehil müddeti)

Mehil müddeti kavramını;  ilk defa, yeniden ya da yer değiştirme suretiyle memuriyet kadrolarına atananların, atama işleminin kendilerine tebliğ edildiği (veya edilmiş sayıldığı) tarihten itibaren yeni görevlerine başlayabilmesi için belirlenen son günün mesai saati bitimine kadar olan süre olarak tanımlanabilir.

657 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeye göre;

**Aynı yerdeki (ikamet veya görev mahallindeki yer) bir göreve ilk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle (naklen) atananların, atama emrinin kendilerine tebliğ edildiği (veya tebliğ edilmiş sayıldığı) günü izleyen iş gününün mesai saati içinde görevlerine başlamaları gerekir.

**Başka yerdeki (ikamet veya görev mahalli dışındaki yer) bir göreve ilk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle (naklen) atananların, , atama emrinin kendilerine tebliğ edildiği (veya tebliğ edilmiş sayıldığı) günü izleyen 15 gün içinde yeni görev yerlerine hareket ederek belli yol süresini izleyen iş gününün mesai saati içinde görevlerine başlamaları gerekir.

Mehil süresinin başlangıç tarihine ilişkin bazı hususlar

-Yasal izinlerini kullanırken veya geçici bir görevde bulunurken başka bir göreve atanan memurların mehil süresi, izin veya geçici görevin bitiminden itibaren başlar.

-Hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetlerinin başka bir göreve atanmaları durumunda haklarında uygulanacak mehil müddeti süresi, yapılacak devrin sona ermesinden itibaren başlar.

-Başka bir göreve atanan ancak eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak bildirilenler haklarında uygulanacak mehil müddeti süresi, yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumları tarafından tebliğ edilmesinden veya yerlerine atananların gelmesinden itibaren başlar.

OHAL dönemlerinde mehil süresi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle aynı yerdeki veya başka yerdeki memuriyet kadrolarına atananların, yeni görevlerine ne zamana kadar başlamaları gerekeceğini (mehil müddeti) hükme bağlamıştır.

Öte yandan 657 sayılı Kanun, mehil müddeti sürelerini olağanüstü hallerde kısaltma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki vermiştir.  

Buna göre, OHAL uygulanan yerlerde ve bu durumun devam ettiği süre içinde, Bakanlar Kuru tarafından memurların mehil müddeti kapsamındaki sürelerin kısaltılması mümkündür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.