logo yeni

DİYANET İŞLERİNDE BAZI KADROLARA ATANMADA ARANAN HİZMET SÜRESİ ŞARTI DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

diyanetDiyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatına ilk defa veya yer değiştirme suretiyle atanacak memurların niteliklerini belirlemek ve atama ile yer değiştirme usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bugün yürürlüğe giren değişikler ile, Diyanet İşleri Başkanlığında Genel Müdür, Daire Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı ve Döner Sermaye İşletme Müdürü kadrolarına atanmada aranan hizmet süresi şartları, genel hükümlere uygun hala getirildi.

Değişikliklere göre;

**Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı olarak atanacaklarda aranan, kadrolarına atanacaklarda aranan, kamu kurum ve kuruluşlarında toplam en az 10 yıl görev yapmış olma şartı yerine 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen hizmet şartları aranacak.

**Genel Müdür kadrolarına atanacaklarda aranan, kamu kurum ve kuruluşlarında toplam en az 12 yıl görev yapmış olma şartı yerine 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen hizmet şartları aranacak.

**Daire Başkanı kadrolarına atanacaklarda aranan, kamu kurum ve kuruluşlarında toplam en az 10 yıl görev yapmış olma şartı yerine 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen hizmet şartları aranacak.

**Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak atanacaklarda aranan, kamu kurum ve kuruluşlarında toplam en az 10 yıl görev yapmış olma şartı yerine 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen hizmet şartları aranacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin 2 numaralı alt bendi, (e) bendinin 2 ve 3 numaralı alt bentleri, (h) bendinin 2 ve 3 numaralı alt bentleri ile (k) bendinin 2 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Başkanlıkta üç yıl hizmeti bulunmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak,”

“2) Başkanlıkta en az beş yıl vaizlik veya üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde beş yıl öğretim üyesi olarak hizmeti bulunmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak,

3) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanı olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak.”

“2) Başkanlıkta en az üç yıl ilçe müftülüğü, vaizlik, dengi veya üstü sayılan görevlerde hizmeti bulunmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak,

3) Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı daire başkanlıkları ile Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne bağlı Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığına atanabilmek için dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak.”

“2) Başkanlıkta en az üç yıl şube müdürlüğü dengi veya üstü sayılan görevlerde hizmeti bulunmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları taşımak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.