logo yeni

calisanlar2 copy

VEKÂLETEN ATANAN MEMURUN ASIL GÖREVİNİ KİM YÜRÜTÜR?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

vekaletMemurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma gibi nedenlerle geçici olarak görevlerinden ayrıldıkları durumlarda yerlerine ya da boş kadrolara, aynı kurumda veya başka kurumlarda görevli memurların vekaleten atanması da mümkündür.

Başka bir görevi yürütmek üzere görevlendirilen memurların, görevlendirme süresince asıl görevlerini de yürütüp yürütmeyecekleri, görevlendirmenin şekline bağlı olarak değişebilmektedir.

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun vekaleten atamaya ilişkin düzenlemelerinde, vekalet görevinin esas görevle birlikte yürütüleceğine ilişkin herhangi bir hükme rastlanmamaktadır.

Vekâleten atama

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş veya geçici olarak boşalmış kadrolara, kurum içinden veya diğer kurumlardan memurların vekalet ettirilmesi sağlanabilmektedir.

Öte yandan, vekâleten atama memurun bulunduğu kurumdaki veya mahaldeki bir göreve yapılabileceği gibi, başka yerdeki bir göreve de yapılabilir.

Ayrıca, yapılan bir atamanın “vekâleten atama” olarak kabul edilebilmesi için;

-Atanacak kişinin, söz konusu kadroya asil olarak atanabilecek kişide aranan tüm şartları taşıması,

-Atamanın, söz konusu kadroya asaleten atama yapma yetkisi olan makam tarafından (Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılan görevler için ilgili Bakan tarafından) yapılması

gerekir.

Yapılan görevlendirmenin vekaleten atama sayılmaması

Vekaleten atama amacıyla yapılan, ancak vekaleten atama için gerekli şartlara uyulmadan yapılan görevlendirmeler/atamaların yasal dayanağı bulunmamaktadır.

Asilde aranan şartları taşımayan kişilerin belli bir görevi yürütmek üzere görevlendirildiği durumlara uygulamada rastlanmakla birlikte, yasal dayanağı olmayan bu görevlendirmeler bir vekalet görevlendirmesi/ataması olarak değil “tedviren görevlendirme/atama” olarak değer değerlendirilmektedir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, vakaleten atananlara aylık ödenmesini; vekaleten atamanın usulüne göre yapılması ve vekalet görevinin fiilen yapması şartına bağlamıştır.

Ayrıca, Devlet memurlarının disiplin düzenlemelerinde, disiplin amirleri kadro unvanları itibariyle belirlenirken bu kadrolarda görev yapanların asil veya vekil olması yönüyle herhangi bir ayrıma gidilmemiş olması nedeniyle, disiplin amiri olarak belirlenmiş bir kadroya usulüne göre vekaleten atanan memurlar, vekalet görevi süresince ilgili memurların disiplin amiri de olmaktadırlar.

Asıl görevle olan ilişki ve haklar

Usulüne göre vekaleten atanan memur;

**Vekalet görevi süresince esas görevini yürütmez. Ancak, vekaleten atama olarak değerlendirilmeyen görevlendirmelerde ise memurun eski kadro unvanına ait görevleri yürütmesi gerekeceğini düşünmekteyiz.

Memurun, başka bir yerdeki görevi vekâleten yürütmek üzere atanması mümkündür. Örneğin; Van’da görev yapan bir memur, aynı kurumun ya da başka bir kurumun İzmir’deki teşkilatına ait bir kadroya vekâleten atanabilir. Bu durumda, memur asıl görev yerinden ayrılarak yeni görev yerine gidecek ve atandığı kadroya ilişkin görevleri yürütecektir. Bu nedenle, vekâlet süresince, eski kadrosuna ilişkin görevleri yapamayacaktır.

Vekalet görevinden dolayı memurun yürütemediği asıl görev ise, görevin niteliğine göre başka memurlara gördürülebilir.

Öte yandan, memurun hiyerarşik olarak daha üst (memurun asıl görevine göre) kadrolara vekaleten atanması da mümkündür. Örneğin; bir kurumda “VHKİ” olarak görev yapan kişi, aynı kurumda “Daire Başkanı” kadrosuna vekâleten atanabilir. Bu durumda, vekâleten Daire Başkanlığı görevini yürüten kişinin aynı zamanda “VHKİ” kadrosuna ilişkin görevleri de yapması düşünülemeyecektir.

**Yürütecekleri görevin disiplin amiri olarak belirlenmiş bir görev olması halinde, bu görevde bulunduğu sürece disiplin amiri sıfatını da taşıyacaktır. Ancak, vekaleten atama olarak değerlendirilmeyen görevlendirmelerde ise, görevlendirilen kadrodan dolayı disiplin amiri sıfatı kazanılmaz.

**Vekalet edeceği göreve ilişkin bazı ödemelerden yararlanmakla birlikte, yararlanacağı ödeme miktarı o kadro görevini asil olarak yürütecek kişinin yararlanacağı miktardan daha az olacaktır. Ancak, vekaleten atama olarak değerlendirilmeyen görevlendirmelerden dolayı ise memura herhangi bir ödeme yapılmaz. (Bu durumlarda ödeme yapılacağına ilişkin verilmiş yargı kararlarına da rastlanmaktadır).

Vekaleten atanan memur, belli koşullarda vekalet aylığı alır ve asıl görevine ait zam-tazminatlar ile vekaleten yürüttüğü göreve ait zam-tazminatlardan yüksek olanlardan yararlanır. Vekaleten atanan memura, her iki görevinden dolayı ayrı ayrı ödeme yapılacağından söz edilemeyeceğine göre, aynı anda her iki görevi yürütmesi de beklenemez.

Öte yandan, vekaleten atama şartlarına uyulmadan yapılan görevlendirmelerde, memurun vekalet görevine ilişkin herhangi bir hak elde edemeyecek olması nedeniyle, memurun bu görevlendirme nedeniyle asıl görevini yapmaması da beklenemez. Ancak, vekalet şartlarına uyulmadan görevlendirilen memurların, uygulamada eski görevlerini yapmadıkları da görülebilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.