logo yeni

calisanlar2 copy

KADROYA GEÇİRİLEN SÖZLEŞMELİLERİN NAKİL YASAĞI İPTAL EDİLMEDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yer degistirme2013 yılında kadroya geçirilen sözleşmeli personelin 5 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmasına yasak getiren düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığına karar verildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası “Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.” hükmünü içeriyor. Bu hüküm kapsamında nakli yapılmayan personel tarafından açılan davalarda ileri sürülen Anayasa aykırılık iddiasını ciddi bulan Mahkemelerin iptal talebini değerlendiren Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine hükmetti.

Kadroya geçirilen sözleşmelilere nakil yasağı getirilmişti

2/8/2013 tarihinde yayımlanan 6495 sayılı (torba) Kanunla 657 sayılı Kanuna geçici 41 inci madde eklenerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı sözleşmeli personelin görev yapmakta oldukları kurumlara ait kadrolara geçmesi sağlanmıştı.

Ancak, söz konusu geçici maddenin dördüncü fıkrasında; “… Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.” cümlesine de yer verildiğinden, memur kadrolarına geçen sözleşmelilerin 5 yıl süreyle bulundukları kurumdan başka kurumlara nakli mümkün olamıyor.

Nakil yasağı kısmen kaldırılmıştı

2015 yılında imzalanan Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca; "beş yıl” olan nakil yasağının, 1/1/2016 tarihinden itibaren mahalli idareler arasında yapılacak naklen atamalarda “iki yıl” olarak uygulanması sağlanmıştı.

Ancak, nakil yasağının sadece mahalli idareler arası naklen geçişler için kalkması, başka kurumlara geçmek isteyen mahalli idareler personeli ile diğer kurumların bu kapsamdaki personelin, yasak nedeniyle yaşadığı mağduriyeti gidermedi.

Anayasa Mahkemesi nakil yasağını iptal etmedi

Kadroya geçirilen sözleşmeli personelin nakil yasağına ilişkin iptal talebini değerlendiren Anayasa Mahkemesi;

**Sözleşmeli personele, memur kadrolarına girip girmemek konusunda tercihte bulunma hakları tanındığı,

**Memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kurum ve kuruluşlara nakillerinin yapılamayacağına dair düzenlemenin, memur kadrosuna atanmak isteyen sözleşmeli personel tarafından bilindiği ve bu çerçevede memur kadrosuna atanmak için ilgililer tarafından başvuruda bulunulduğu,

**Nakil yasağının, beş yıllık süre içinde aynı kurum içinde nakilleri engellemediği,

**Eşi yer değiştirme suretiyle atananların, eşinin yanına atanamayacağı durumlarda 657 sayılı Kanunun aylıksız izin hükümleri çerçevesinde izin kullanılabileceği,

**Kural olarak memur statüsünde çalışmak, bu amaçla yapılan bir seçme sınavında başarılı olma koşuluna bağlı bulunmakta iken kanun koyucu tarafından, söz konusu sınavdan muaf tutulmak suretiyle genel kurallara istisna tanınarak sözleşmeli personel statüsünden memur kadrosuna atananlara beş yıl süresince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil yasağının getirilmesi kamu hizmetine girme hakkı ve kamu hizmeti görevlileriyle ilgili genel ilkeler konusunda Anayasanın ilgili hükümleri kapsamında bir engel teşkil etmediği ve Devletin, ailenin korunması hususundaki pozitif yükümlülüğünün ihlâline yol açmadığı gibi aile birliği bakımından ölçüsüz bir müdahale olarak da nitelendirilemeyeceği

değerlendirmelerinde bulunarak, iptal taleplerinin reddine Karar verdi.

Karar için tıklayınız …

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.