logo yeni

OKUL YÖNETİCİLERİNDEN BAZILARI BU KARARA ÜZÜLECEK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

mudurMillî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin yürütülmesi, Danıştay 2. Dairesi tarafından durduruldu.

Yürütmenin durdurulması kararına göre;

**Dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görev süreleri uzatılmayacak. (yeniden sınava girmeleri gerekecek)

**Kurucu müdür olarak görev yapmakta oldukları eğitim kurumuna bu kuruma müdür normunun verildiği ilk dönemde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlar ile müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara ilave puan verilmeyecek.

Türk Eğitim-Sen tarafından açılan bir davada, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istenmişti.

Konuyu değerlendiren Danıştay 2. Dairesi;

1-) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğe göre; müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirmenin yazılı sınav sonucuna göre yapılacağını, adayların puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceğini, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlan ile yeni açılan eğitim kuramlarının müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılıklarına sınav sonuçlarının geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, yazılı sınavda yetmiş ve üzerinde puan alıp yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle dört yıllığına görevlendirilebileceğini,

Yönetmeliğin 24. maddesinin (dava konusu edilen) 5. fıkrasında ise, dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görev sürelerinin, eğitim kurumu müdürünün inhası, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile dört yıl süreyle uzatılabileceğinin belirtildiği ve bu düzenleme uyarınca, “müdür başyardımcıları ve yardımcılarının yazılı sınav sonucuna göre belirlenmesi” yönündeki kurala istisna getirildiğini,

Dolayısıyla, dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ve yardımcılarının bahse konu yöneticilik görevlerini yürütmek üzere yeniden görevlendirilmeleri ile öğretmenlik görevini icra edenlerin müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı görevini yürütmek üzere görevlendirilmeleri arasında farklı usullerin belirlenmesine hukuken olanak bulunmadığını

belirterek, Yönetmeliğin 24. Maddesinin 5. yürütülmesini durdurdu.

2-) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikte, müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanlarının değerlendirme puanı ile sözlü sınavda verilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirleneceğinin ve görevlendirmeye esas puanların kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla bir yıl süreyle olmak üzere bu kapsamda yapılacak bir sonraki değerlendirme tarihine kadar geçerli olduğunun belirtilmiş olduğu,

Yönetmeliğin 26. maddesinin (dava konusu edilen) 3. fıkrasında ise; kurucu müdür olarak görev yapmakta oldukları eğitim kurumuna, bu kuruma müdür normunun verildiği ilk dönemde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlar ile müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere 8 puan daha ilave edileceğinin düzenlendiği,

Bu durumun, okul/kurum müdürü olarak görevlendirilme talebinde bulunanların, daha önce yapmış oldukları öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinin her bir yılına karşılık olarak alacakları puanlar dikkate alındığında; Yönetmeliğin 26. maddesinin (dava konusu edilen) 3. fıkrası uyarınca bazı müdürlere ilave sekiz puan daha verilmesinin, diğer adayların bahse konu okul/eğitim kurumlarında müdür olarak görev yapmalarını olanaksız hale getireceğini

belirterek, Yönetmeliğin 26. maddesinin 3. fıkrasının yürütülmesini durdurdu.

Söz konusu karar

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.