logo yeni

calisanlar2 copy

20 MAYIS 2016 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

makam odasi2Müşterek kararnameler ile; Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığına ait bazı kadrolara atama yapıldı.

Ayrıca, Merkez Bankası eski Başkanı Erdem BAŞÇI, Bakanlar Kurulu Kararıyla Büyükelçi olarak İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine aytandı atandı.

ATAMA KARARLARI

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2016/233

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcılığına Sebahattin BAYRAM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Başbakan yürütür.

19/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

----*----

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2016/256

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne, Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı Abdullah ÇİFTÇİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Başbakan yürütür.

19/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

----*----

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2016/257

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Süleyman Selim TÜYLOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Başbakan yürütür.

18/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

----*----

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/297

1-Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kumlu Üyeliğine, Personel Genel Müdürü (34418) Muharrem ÜRGÜP’ün atanması, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

19/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      Bekir BOZDAĞ

Başbakan            Adalet Bakanı

----*----

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/230

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Cevahir UZKURT'un atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

19/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Fikri IŞIK

Başbakan                       Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

----*----

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/299

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Haşan ZER'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

19/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Fikri IŞIK

Başbakan                       Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

----*----

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/233

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Vakıflar Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürü Mazhar YILDIRIMHAN’m atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

19/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Süleyman SOYLU

Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

----*----

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/301

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, Mehmet BAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68 (B) ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Karan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

18/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Süleyman SOYLU

Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

----*----

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/302

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Eyüp Sabri DEMİRCİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 nci maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

18/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Süleyman SOYLU

Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

----*----

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/303

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Celile Özlem TUNÇAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

18/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

AhmetDAVUTOĞLU       Süleyman SOYLU

Başbakan            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

----*----

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/201

1. Açık bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ömer EKŞÎ’nin atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

18/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      Faruk ÇELİK

Başbakan            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

----*----

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/243

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı İsmail KEMALOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür.

19/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      Faruk ÇELİK

Başbakan            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

----*----

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/308

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına, Muhsin YAZICI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,

2.Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

18/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      Faruk ÇELİK

Başbakan            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

----*----

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/310

1.Ağrı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat DEMİRKIRAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

18/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      Faruk ÇELİK

Başbakan            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

----*----

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/311

1. Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan ASLAN’m başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

18/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      Faruk ÇELİK

Başbakan            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

----*----

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/312

1.Şanlıurfa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necip ÖZGÖKÇE’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

18/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      Faruk ÇELİK

Başbakan            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

----*----

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/318

1.Hatay İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aydın TÜFEKÇİ’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

19/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      Faruk ÇELİK

Başbakan            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

----*----

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/206

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Kemal GÜRGENCİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

18/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      Mahir ÜNAL

Başbakan            Kültür ve Turizm Bakanı

----*----

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/244

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına, Necmeddin AKBEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

19/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      Mahir ÜNAL

Başbakan            Kültür ve Turizm Bakanı

----*----

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/207

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Antalya Defterdarı Veli TUNÇEZ'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

18/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      Naci AĞBAL

Başbakan            Maliye Bakanı

----*----

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/322

1.Afyonkarahisar Defterdarı Yaşar KISA’nın,

-Artvin Defterdarı Zeki AYDOĞAN’ın,

-Balıkesir Defterdarı Mehmet ERKİN AY’ın,

-Bingöl Defterdarı Özgür YILMAZ’ın,

-Denizli Defterdarı Özgür ÇELİK’in,

-Diyarbakır Defterdarı Haşan KOCA’nın,

-Eskişehir Defterdarı Yaşar Ahmet ÖZKAN’ın,

-Hatay Defterdarı Mustafa AKDEMİR’in,

-Kayseri Defterdarı Mehmet ÖZEFE’nin,

-Konya Defterdarı Ali TONGÜL’ün,

-Manisa Defterdarı Abdullah KIRIM’ın,

-Şırnak Defterdarı İbrahim KULAOĞLU’nun,

başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

19/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      Naci AĞBAL

Başbakan            Maliye Bakanı

----*----

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/209

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

18/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      Nabi AVCI

Başbakan            Millî Eğitim Bakanı

----*----

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/210

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Funda KOCABIYIK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

18/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      Nabi AVCI

Başbakan            Millî Eğitim Bakanı

----*----

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/211

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Çelil GÜNGÖR'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

18/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      Nabi AVCI

Başbakan            Millî Eğitim Bakanı

----*----

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/212

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Yrd. Doç. Dr. Cem GENÇOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

18/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      Nabi AVCI

Başbakan            Millî Eğitim Bakanı

----*----

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/249

1. Bu kararnamede ismi yazılı yedi yedek subay askerî hâkimin karşılarında gösterilen göreve atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı ve EK-3 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

19/05/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU      İsmet YILMAZ

Başbakan                         Millî Savunma Bakanı

S.

No

Görev Yeri Sınıfı ve Rütbesi Adı, Soyadı Memleketi Sicili Nasbı Sebebi
1. 1 inci Or. K.lığı Emrinden Hâk. Atğm Sabahattin AKÇAL ANKARA 362-7124 26.02 2016 1'inci Or. K.lığı As.Mah. As Hâk.Yrdc.lığına- İSTANBUL
2. 8'inci Kor.K.lığı Emrinden Hâk. Atğm Eyüp AKBAŞ ERZİNCAN 362-7132 26.02 2016 8'inci Kor.K.lığı As.Mah. As.Hâk.Yrdc.lığına - ELAZIĞ
3. Muh.Hv.K.ve Hv.Fz.Svn.K.lığı Emrinden Hâk. Atğm Mustafa HAYBAT İZMİR 362-7236 26.02 2016 Muh.Hv.K.ve Hv.Fz.Svn.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ESKİŞEHİR
4. Muh.Hv.K.ve Hv.Fz.Svn.K.lığı Emrinden Hâk. Atğm Onur ERCAN ÇANAKKALE 362-7251 26.02 2016 Muh.Hv.K.ve Hv.Fz.Svn.K.lığı As.Mah. As.Hâk.Yrdc.lığına - EŞKİŞEHİR
5. J.Asyş.Kor.K.lığı Emrinden Hâk. Atğm Salih DOĞAN KAYSERİ 362-7395 26.02 2016 J.Asyş.Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - VAN
6. J.Asyş.Kor.K.lığı Emrinden Hâk. Atğm Ramazan MERCAN BOLU 362-7311 26.02 2016 J.Asyş.Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - VAN
7. J.Asyş.Kor.K.lığı Emrinden Hâk. Atğm Emrullah AKPOLAT BİTLİS 362-7358 26.02 2016 J.Asyş.Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - VAN
////////////////// ///////////////////YALNIZ YEDİ ASKERİ HAKİMDİR //////////////////

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.