logo yeni

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI AÇTI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

kultur ve turizm bakanligiKültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışında sürekli görevlendirilecek personeli seçmek amacıyla Mesleki Yeterlilik Sınavı açıyor.

Sınav konuları

Bakanlığın kendi personeli arasından yurtdışında sürekli görevlendirilecek personeli seçmek amacıyla gerçekleştirecek olan “Mesleki Yeterlilik Sınavı” aşağıdaki konulardan yapılacak.

a) Türk Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Sanatı ve Kültürü,

b) Anayasa ve Devlet yapısı ile ilgili temel bilgiler, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri, protokol,

ç) Genel turizm bilgisi, tanıtma, pazarlama ve halkla ilişkiler,

d) Genel kültür,

Yurtdışında sürekli görevlendirme için hangi şartlar aranıyor?

"Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik" gereğince yurt dışı kadrolara atanacak personelde aranacak genel şartlar ise şöyle:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartları taşımak,

b) Kurumların teşkilat kanunlarında ve bu Yönetmelikte belirtilen istisnaî hükümler hariç en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

c) Yabancı dil bilmek ve meslekî yeterlilik sınavında başarılı olmak,

ç) Çalışmakta olduğu kurum bünyesinde en az üç yıl çalışmış veya kendi meslekî alanında doktor unvanını almış olmak,

d) Aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

e) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

Sınav gerekiyor mu?

Yine "Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik" gereğince, yabancı dil bilgisine sahip olan adayların mesleki yeterlilik sınavına tabi tutulacakları, meslekî yeterlilik sınavının sözlü sınav şeklinde yapılacağı, ancak, sınava başvuran aday sayısının yüzden fazla olması halinde, mesleki yeterlilik sınavının yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirileceği, yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınmasının gerektiği hüküm altına alınmış durumda.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.