logo yeni

BAŞKA KURUMA NAKLEN GEÇİŞTE, MEMURUN YAŞINA BAKILIR MI?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

emekliDevlet memurlarının görev yaptıkları kurumlardan başka kurumlara naklen atanması, aranan şartlara sahip olmaları ve ilgili kurumların takdiri çerçevesinde mümkün olabilmektedir.

Kurumlararası naklen atama uygulamaları kapsamında, yaş seviyeleri gerekçe gösterilerek memurların naklen atanma taleplerinin karşılanmadığı durumlara da rastlanmaktadır.

Kurumlararası naklen atama

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  memurların bir kurumdan diğerine naklen geçmesine imkan tanımış ve bu konuya ilişkin temel hususları belirlemiştir.

Kanunda yer alan düzenlemeye göre; 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile memurların nakli mümkündür. Naklen atanacak memur, bulunduğu sınıfta veya eğitim durumu itibariyle girebileceği sınıfa ait bir kadroya, kazanılmış hak derecesine uygun bir derecede veya torba kadro (68/B uygulaması) derecesi ile atanabilir. Öte yandan, memurun kazanılmış hak derecesinin altındaki dereceye naklen atanabilmesi ise, atanacağı kadro derecesi ile kazanılmış hak derecesi arasındaki farkın 3 dereceden fazla olmaması ve memurun bu dereceye atanmayı kabul etmesi gerekir.

Memurların naklen atanmasında yaş şartı

657 sayılı Kanunun, kurumlararası naklen atamaya ilişkin düzenlemesinde, memurun yaşı konusuna ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

Ancak, Kanunun ek 40 ıncı maddesinde;  mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan kariyer meslek personeline ilişkin olarak kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırının, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanacağına hükmedilmiştir.

Öte yandan, kurumlara ait özel düzenlemelerle; bazı mesleklere ilk girişte ve bazı mesleklere naklen geçişte üst yaş sınırı uygulamaları getirilmiş bulunmakla birlikte, kurumlararası naklen atamada bu duruma nadiren rastlanmaktadır.

Ayrıca, kurumlararası naklen atamalarda, atamayı yapacak kurum naklen atanma talebinde bulunan personelin talebini kabul edip etmeme konusunda takdir yetkisine de sahiptir. Bu nedenle, özel düzenlemelerde yer verilmemiş olsa bile, naklen atama talepleri değerlendirilirken, memurun; yaşına, boyuna, cinsiyetine, görüntüsüne, okuluna, medeni durumuna, ikametgâhının bulunduğu yere veya benzeri birçok hususa da bakılarak karar verilmesi de mümkündür.

Bu itibarla, usulüne uygun olarak kurumlararası naklen atamalarda, (bazı kurum veya mesleklere atamalar hariç) memurun yaşının atamaya engel teşkil etmeyeceğini; ancak naklen atamayı yapacak olan kurumların, yazılı kural haline getirilmemiş olsa bile çeşitli gerekçelerle naklen atanma talebini uygun görmeyebileceklerini değerlendirmekteyiz.

Başka kuruma naklen atanmada yaş şartına bir örnek

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Atama Yönetmeliğine göre, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Maliye Bakanlığına bazı unvanlarda naklen atanacaklarda yaş şartı da aranmaktadır.

Bu düzenlemeye göre, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından; Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen (Harita veya Kadastro Teknisyeni dahil), Mütercim, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Programcı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Eğitim Uzmanı veya Memur unvanlarında görev yapanların Maliye Bakanlığına ait aynı unvandaki kadrolara naklen atanacaklarda 35 yaşını geçmemiş olma, Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı kadrolara atanacaklarda ise 30 yaşını geçmemiş olması şartı da aranmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.