logo yeni

OMBUDSMAN TORBA KADRO TALEBİNİN REDDEDİLMESİNİ UYGUN BULDU

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

ise girme 4Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin bir personeli hakkında 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi(torba kadro) uygulamasını gerçekleştirmemesine ilişkin işleminin iptali talebini reddetti.

Olayda şikayetçi, Emniyet Genel Müdürlüğünün kendisiyle aynı durumda bulunan diğer meslektaşları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/B maddesi uyarınca kademe ve derece ilerlemesini gerçekleştirdiğini, ancak kendisini bu uygulamanın kapsamı dışında tuttuğunu, konu ile ilgili olarak idare ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde şahsına “.... yılında hakkında açılmış ve devam etmekte olan adli bir dava bulunduğu gerekçesiyle söz konusu ilerlemenin takdir yetkisi kapsamında yapılmadığının” söylendiğini, oysa masumiyet karinesi gereğince suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağını ve cezalandırılamayacağını, kaldı ki Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulunun kararıyla kusursuzluğunun karara bağlandığını iddia ederek; hakkında 68/B maddesi uygulamasını gerçekleştirmemesi işleminin iptali ve geçmişe dönük maddi ve manevi haklarının iadesini talep etmişti.

Takdir yetkisi hangi şartlarla kullanılmalı

Kamu Denetçiliği Kurumu kararında, “idarenin iş ve işlemlerinde kamu yararına ve hizmet gereklerine riayet etmesi, yasal ve makul gerekçeye dayanması, nesnel ve adil olması, eşitlik ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi hukuk devleti olmanın gereği olup, idarenin yasalarla kendisine tanınan takdir yetkisini bu ilke ve ölçütleri göz önünde tutarak kullanması gerekir.” ifadelerine yer verildi.

İdare takdir yetkisini nesnellik ve tarafsızlık ilkesine uygun kullanmalı

Kurum kararında torba kadro atamalarının madde metninden açıkça anlaşılabileceği üzere idarenin takdirine bırakıldığı, idare tarafından bu uygulamaya ilişkin bazı esasların belirlendiği, bu esaslardan birinin de adli soruşturması devam edenler ile adli cezası kesinleşmiş olanlara 68/B maddesinin uygulanmayacağına ilişkin olduğu, idarenin şikayetçi de dahil olmak üzere hakkında adli tahkikat bulunan herhangi bir personel hakkında 68/B maddesi uygulamasının gerçekleştirilmediğine dair beyanlarının bulunduğu, şikayetçi tarafından da bu durumun aksinin iddia ve ispat edilmediği, idarenin objektif olarak aynı durumda olan tüm personel hakkında daha önceden ilan ettiği şekilde işlem tesis ettiği, idarenin takdir yetkisini kullanarak uyguladığı işleminin nesnellik, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olduğu, takdir hakkının kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına ilişkin dosyada herhangi bir bilgi, belge yada bulguya rastlanılmadığı, idarenin şikayetçinin talebinin reddine ilişkin işleminde herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilemediği hususlarına vurgu yapıldı.

Karar metni

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.